? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ´┐Życie?

Poj´┐Żcie ´┐Życia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ´┐Życia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

´┐Życie - w biologii ´┐Życie okre´┐Żla si´┐Ż jako endoenergetyczny proces fizykochemiczny, polegaj´┐Żcy na cyklicznym utlenianiu i redukowaniu zwi´┐Żzk´┐Żw w´┐Żgla, realizowany przez autokataliczne, powielaj´┐Żce si´┐Ż makrocz´┐Żsteczki chemiczne. Proces ten jest daleki od r´┐Żwnowagi termodynamicznej i charakteryzuje si´┐Ż zdolno´┐Żci´┐Ż organizm´┐Żw do od´┐Żywiania si´┐Ż, oddychania, wzrostu i rozwoju, poruszania si´┐Ż, reagowania na bod´┐Żce, rozmna´┐Żania si´┐Ż i wydalanie.

Badacze, zajmuj´┐Żcy si´┐Ż u´┐Żci´┐Żleniem definicji organizmu ´┐Żywego, okre´┐Żlili ponadto, ´┐Że wszystkie organizmy posiadaj´┐Ż trzy podsystemy, wzajemnie powi´┐Żzane i wsp´┐Żpracuj´┐Żce ze sob´┐Ż: metaboliczny (zapewniona autonomia energetyczna), informacyjny (zapewnia regulacj´┐Ż) i kompartmentalizacyjny (zapewniona autonomia fizyczna od zewn´┐Żtrznego ´┐Żwiata).

Istnienie ´┐Życia zale´┐Ży od trzech poziom´┐Żw organizacyjnych (kom´┐Żrkowego, organizmalnego i spo´┐Żecznego) i dzia´┐Żania na nich ka´┐Żdego z wy´┐Żej wymieniowych system´┐Żw. Opr´┐Żcz tego okre´┐Żlono, jakie cechy konieczne (m.in. posiadanie metabolizmu oraz systemu przechowywania informacji, cechowanie si´┐Ż homeostaz´┐Ż) i potencjalne (np. ´┐Żmiertelno´┐Ż´┐Ż) musz´┐Ż by´┐Ż spe´┐Żnione aby organizm m´┐Żg´┐Ż by´┐Ż uznany za ´┐Żywy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  etyka
wahanie sezonowe
PIT
forma
DNS
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.