? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest zwierz�ta wt�rouste?

Poj�cie zwierz�t wt�roustnych i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja zwierz�t wt�roustnych napisana w spos�b zrozumia�y.

zwierz�ta wt�rouste - zwierz�ta u kt�rych w rozwoju zarodkowym blasto-
pol przekszta�ca si� w otw�r odbytowy lub powstaje obok jego a otw�r g�bowy
tworzy si� p�niej po przeciwnej stronie powsta�ego odbytu np. szkar�upnie i
stunowce

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  prawo gospodarcze
tynk
anemia
wysypisko �mieci
szczelinomierze
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.