? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zoologia?

Poj´┐Żcie zoologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zoologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zoologia - jest to dzia´┐Ż zajmuj´┐Żcy si´┐Ż zwierz´┐Żtami. Badania te dotycz´┐Ż przede wszystkim ich budowy a tak´┐Że zachowa´┐Ż czy nawyk´┐Żw. Zoologia dzieli si´┐Ż na kilka podgrup, gdzie ka´┐Żda z nich obserwuje odmienn´┐Ż grup´┐Ż zwierz´┐Żt.

Protozoologia jest dziedzin´┐Ż zoologii kt´┐Żra skupia si´┐Ż jedynie na pierwotniakach, kt´┐Żre s´┐Ż niewielkimi organizmami jednokom´┐Żrkowymi. Entomologia dok´┐Żadnie bada oraz obserwuje zachowania i byt owad´┐Żw. Dodatkowo dzieli si´┐Ż ona na entomologi´┐Ż og´┐Żln´┐Ż oraz stosowan´┐Ż. Ichtiologia bada kr´┐Żgowce wodne czyli ryby. Okre´┐Żla biologi´┐Ż czy systematyk´┐Ż tych zwierz´┐Żt. Je´┐Żli chodzi o herpetologi´┐Ż, jest to nauka dotycz´┐Żca p´┐Żaz´┐Żw i gad´┐Żw.

Ornitologia skupia si´┐Ż na obserwacji oraz badaniu ptak´┐Żw. Niezwykle wa´┐Żna w tej nauce jest biologia tych w´┐Ża´┐Żnie zwierz´┐Żt. Ostatni´┐Ż podgrup´┐Ż stanowi teriologia kt´┐Żra d´┐Ż´┐Ży do szczeg´┐Żowego okre´┐Żlenia budowy, biologii czy systematyki ssak´┐Żw. Do zoologii zaliczaj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż nauki kt´┐Żre zajmuj´┐Ż si´┐Ż badaniem organizm´┐Żw ´┐Żywych minionych epok. Wa´┐Żnym wydarzeniem dla zoologii oraz jej rozwoju by´┐Żo pojawienie si´┐Ż w 1859 r dzie´┐Ża Karola Darwina. Dzi´┐Żki niemu mo´┐Żliwe by´┐Żo wyt´┐Żumaczenie wielu proces´┐Żw dotycz´┐Żcych ewolucji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  teatr
konsument
´┐Żelazna kurtyna
model produkcyjny
st´┐Żuszczenie w´┐Żtroby
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.