? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �o��dek?

Poj�cie �o��dka i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �o��dka napisana w spos�b zrozumia�y.

�o��dek - le�y mi�dzy prze�ykiem a dwunastnic� w jamie brzusznej. Otrzymuje rozdrobniony pokarm zmieszany ze �lin�, miesza go z sokiem �o��dkowym i opr�nia si� stopniowo przez od�wiernik i idzie dalej do dwunastnicy (pocz�tek j. cienkiego). Wpust - przepuszcza pokarm do �o��dka

�o��dek - magazyn pokarmu, trawienie - w �o��dku s� trawione bia�ka, b�ona �luzowa wydziela sok �o��dkowy (woda, kwas sony, enzymy trawienne), lipaza �o��dkowa trawi niekt�re t�uszcze.
�o��dek nie produkuje enzym�w, kt�re trawi� cukry, lecz po�ykamy pokarm wraz ze �lin� kt�ra zawiera te enzymy.

Rola �o��dka :
• bakteriob�jcza (kwas solny ma t� w�a�ciwo��);
• b�ona �luzowa produkuje czynnik przeciwanemiczny;
• resorpcja (wch�anianie) niekt�rych substancji (alkohol, niekt�re leki).

Budowa:
• b�ona wewn�trzna;
• uk�ad przywsp�czulny;
• miesza pokarm.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  baza danych
dzia�alno�� finansowa
kamica moczanowa
manager
gor�czka gruczo�owa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.