? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zesp´┐Ż projektowy?

Poj´┐Żcie zespo´┐Żu projektowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zespo´┐Żu projektowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zesp´┐Ż projektowy - - powo´┐Żuje si´┐Ż w celu realizacji projektu; aby pracowa´┐Ż harmonijnie i efektywnie jego cz´┐Żonkowie musz´┐Ż:
a. zna´┐Ż i rozumie´┐Ż cel projektu,
b. by´┐Ż zaanga´┐Żowani w osi´┐Żgni´┐Żcie celu,
c. pozna´┐Ż siebie wzajemnie,
d. mie´┐Ż do siebie zaufanie,
e. by´┐Ż lojalni,
f. wsp´┐Żpracowa´┐Ż ze sob´┐Ż i wspiera´┐Ż si´┐Ż nawzajem, szczeg´┐Żlnie w kryzysie,
g. by´┐Ż kreatywni - musz´┐Ż wysuwa´┐Ż w´┐Żasne pomys´┐Ży.

Zesp´┐Ż projektowy powo´┐Żuje si´┐Ż w ramach istniej´┐Żcych kom´┐Żrek organizacyjnych do realizacji zada´┐Ż, w kr´┐Żtkim przedziale czasu. Struktur´┐Ż macierzow´┐Ż natomiast buduje si´┐Ż, gdy mamy do czynienia z przedsi´┐Żwzi´┐Żciem o du´┐Żej skali, o dobrze zdefiniowanym bud´┐Żecie lub wymagaj´┐Żce specjalist´┐Żw z wielu dziedzin. Struktur´┐Ż te uzyskuje si´┐Ż w wyniku powi´┐Żzania sta´┐Żych kom´┐Żrek funkcjonalnych z zespo´┐Żami zadaniowymi (3 fazy ewolucji: 1 - tymczasowe nak´┐Żadanie si´┐Ż zespo´┐Ż´┐Żw zadaniowych na sta´┐Że kom´┐Żrki funkcjonalne, 2 - trwa´┐Że nak´┐Żadanie si´┐Ż zespo´┐Ż´┐Żw projektowych na struktur´┐Ż funkcjonaln´┐Ż, 3 - zbudowanie struktury macierzowej).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  metoda simplex
przebiegi towarowe
strategia firmy
furunku´┐Ż
inflacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.