? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zesp´┐Ż?

Poj´┐Żcie zespo´┐Żu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zespo´┐Żu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zesp´┐Ż - to zwarta grupa ludzi, kt´┐Żrzy wykonuj´┐Ż specyficzne funkcje i s´┐Ż ze sob´┐Ż zwi´┐Żzani tak, ´┐Że ka´┐Żda osoba potrzebuje innych, aby m´┐Żc spe´┐Żni´┐Ż swoje zadania. Dobra atmosfera, wzajemne zaufanie, ´┐Życzliwo´┐Ż´┐Ż, brak konflikt´┐Żw i powszechna ch´┐Ż´┐Ż harmonijnej wsp´┐Żpracy powoduj´┐Ż powstawanie uczucia zadowolenia z przynale´┐Żno´┐Żci do zespo´┐Żu, umacniaj´┐Ż wie´┐Ż z nim, zwi´┐Żkszaj´┐Ż og´┐Żlny poziom zadowolenia z pracy, a tym samym sprzyjaj´┐Ż wysokiej wydajno´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  motoryczno´┐Ż´┐Ż
stereotyp
poda´┐Ż
p´┐Żpasiec
cheterotrofy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.