? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ´┐Żelazna kurtyna?

Poj´┐Żcie ´┐Żelaznej kurtyny i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ´┐Żelaznej kurtyny napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

´┐Żelazna kurtyna - jest zwrot u´┐Żywany w polityce. Zapocz´┐Żtkowa´┐Ż go Winston Churchill podczas jednego z historycznych przem´┐Żwie´┐Ż Stanach Zjednoczonych. Jest to zwrot, kt´┐Żry kojarzy si´┐Ż ludziom jednoznacznie.

´┐Żelazna kurtyna symbolizuje podzia´┐Ż, jaki wtedy istnia´┐Ż na ´┐Żwiecie. Zar´┐Żwno graje postkomunistyczne jak i zachodnie nie chcia´┐Ży mie´┐Ż ze sob´┐Ż nic wsp´┐Żlnego. Dlatego stara´┐Ży si´┐Ż jak szczelniej oddzieli´┐Ż od siebie. Okres kiedy powsta´┐Ża ´┐Żelazna kurtyna zapocz´┐Żtkowa´┐Ż p´┐Żniejszej zimnej wojnie, gdzie Rosja i Stany Zjednoczone prowadzi´┐Ży zagorza´┐Ży wy´┐Żcig zbrojeniowy. Wybuch wojny j´┐Żdrowej wisia´┐Ż wtedy na w´┐Żosku. Tylko ogromne wysi´┐Żki dyplomat´┐Żw z obu kraj´┐Żw doprowadzi´┐Ży do tego, ´┐Że ´┐Żyjemy teraz w czasach nuklearnego pokoju. Nazwa idealnie pokazywa´┐Ża sytuacj´┐Ż, kt´┐Żra panowa´┐Ża w danym momencie w Europie. Stary kontynent zosta´┐Ż podzielony dos´┐Żownie na p´┐Ż. Granica mi´┐Żdzy tymi ´┐Żwiatami le´┐Ża´┐Ża od Szczecina do Triestu. By´┐Ż to czas, gdy nikt nie by´┐Ż w stanie zaufa´┐Ż drugiej osobie. Ka´┐Żdy przecie´┐Ż m´┐Żg´┐Żby by´┐Ż szpiegiem inwigiluj´┐Żcym dane spo´┐Żecze´┐Żstwo. Na szcz´┐Żcie czasy te min´┐Ży bezpowrotnie, kraje bloku wschodniego otworzy´┐Ży si´┐Ż na zach´┐Żd, co przynios´┐Żo wszystkim obop´┐Żlne korzy´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  samorz´┐Żd
pobrze´┐Że
dro´┐Żd´┐Że kumysowe
instrukcja maskuj´┐Żca
lancetnik
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.