? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż ´┐Żebra?

Poj´┐Żcie ´┐Żeber i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ´┐Żeber napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

´┐Żebra - to charakterystyczne ko´┐Żci, kt´┐Żre tworz´┐Ż ´┐Żcian´┐Ż klatki piersiowej. S´┐Ż zatem cz´┐Żci´┐Ż naszego uk´┐Żadu kostnego. To bardzo ciekawa konstrukcja, na kt´┐Żr´┐Ż sk´┐Żada si´┐Ż dwana´┐Żcie par ko´┐Żci p´┐Żaskich (w wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw, ale zdarzaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że osobniki, kt´┐Żre maj´┐Ż ich mniej lub wi´┐Żcej). Ko´┐Żci te s´┐Ż p´┐Żkoli´┐Żcie wygi´┐Żte i ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż zar´┐Żwno z mostkiem, jak te´┐Ż z kr´┐Żgami piersiowymi. Z mostkiem nie maj´┐Ż po´┐Ż´┐Żczenia jedynie dwie najni´┐Żej po´┐Żo´┐Żone pary ´┐Żeber. W zwi´┐Żzku z tym faktem nazywa si´┐Ż je ´┐Żebrami wolnymi. Poza tym wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żemy siedem par (licz´┐Żc od g´┐Żry) ´┐Żeber prawdziwych- czyli takich, kt´┐Żre ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż bezpo´┐Żrednio z mostkiem chrz´┐Żstk´┐Ż ´┐Żebrow´┐Ż, a tak´┐Że- ´┐Żebra rzekome, kt´┐Żre po´┐Ż´┐Żczone s´┐Ż z mostkiem ´┐Żukiem ´┐Żebrowym.

Najwa´┐Żniejsz´┐Ż funkcj´┐Ż ´┐Żeber jest ochrona narz´┐Żd´┐Żw znajduj´┐Żcych si´┐Ż klatce piersiowej. Zatem chodzi tutaj przede wszystkim o zapewnienia bezpiecze´┐Żstwa naszemu sercu i p´┐Żucom. Dzi´┐Żki temu mo´┐Żemy chroni´┐Ż te dwa narz´┐Żdy (a przy okazji i pozosta´┐Że) przed wieloma urazami mechanicznymi, kt´┐Żrych niestety nie da si´┐Ż unikn´┐Ż´┐Ż. Poza tym ko´┐Żci te s´┐Ż bardzo istotne z punktu widzenia procesu oddychania. To bowiem do nich przyczepione s´┐Ż mi´┐Żnie oddechowe. Znajduj´┐Żce si´┐Ż mi´┐Żdzy ´┐Żebrami a mostkiem chrz´┐Żstki pozwalaj´┐Ż zar´┐Żwno na zwi´┐Żkszanie jak i zmniejszanie obj´┐Żto´┐Żci naszej klatki piersiowej. Dzi´┐Żki temu mo´┐Żliwe jest wykonywanie wdech´┐Żw i wydech´┐Żw.
Je´┐Żli chodzi o budow´┐Ż ´┐Żebra, to sk´┐Żada si´┐Ż ono z trzonu, szyjki oraz g´┐Żowy, kt´┐Żra stanowi zarazem po´┐Ż´┐Żczenie ´┐Żebra z kr´┐Żgos´┐Żupem. To w´┐Ża´┐Żnie na wewn´┐Żtrznej powierzchni trzonu ´┐Żebra znajduje si´┐Ż specjalna bruzda, w kt´┐Żrej znajduj´┐Ż si´┐Ż naczynia oraz nerwy mi´┐Żdzy´┐Żebrowe. Zatem to w´┐Ża´┐Żnie w tym miejscu znajduje si´┐Ż ´┐Ży´┐Ża mi´┐Żdzy´┐Żebrowa, a tak´┐Że t´┐Żtnica mi´┐Żdzy´┐Żebrowa oraz nerw mi´┐Żdzy´┐Żebrowy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  teatr
powo´┐Żowe
kamica szczawianowa
USG
private banking
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.