? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zdrowie?

Poj´┐Żcie zdrowia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zdrowia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zdrowie - jako poj´┐Żcie sta´┐Żo si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnym obiektem zainteresowa´┐Ż specjalist´┐Żw z dziedzin: medycyna, fizjologia, psychologia, socjologia i inne. Wed´┐Żug wsp´┐Żczesnych definicji zdrowie to nie tylko brak choroby lub kalectwa lecz jest to pe´┐Żnia fizycznego, psychicznego i spo´┐Żecznego dobrostanu cz´┐Żowieka. Zdrowie to nie tylko stan - jest to r´┐Żwnie´┐Ż pewna warto´┐Ż´┐Ż, dzi´┐Żki kt´┐Żrej jednostka lub grupa mog´┐Ż realizowa´┐Ż swoje aspiracje i potrzeby oraz zmienia´┐Ż ´┐Żrodowisko lub sobie z nim radzi´┐Ż.

Promocja zdrowia jako g´┐Ż´┐Żwne has´┐Żo zdrowego stylu ´┐Życia

Promocja zdrowia jest to umo´┐Żliwienie jednostce i ca´┐Żemu spo´┐Żecze´┐Żstwu kontroli nad czynnikami determinuj´┐Żcymi zdrowie. S´┐Ż to sposoby i warunki ´┐Życia, kt´┐Żrych celem jest zachowanie zdrowia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  obywatelstwo
dro´┐Żd´┐Że winne
mi´┐Żnie ko´┐Żczyn
integracja
przestrze´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.