? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zaw´┐Żd?

Poj´┐Żcie zawodu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zawodu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zaw´┐Żd - sp´┐Żjny i wyodr´┐Żbniony system trwale wykonywanych czynno´┐Żci skierowanych na tworzenie d´┐Żbr i us´┐Żug, kt´┐Żre s´┐Ż wykorzystywane przez inne osoby i daj´┐Żcych podstaw´┐Ż utrzymania. Do wykonywania zawodu s´┐Ż potrzebne kwalifikacje
Nie b´┐Żdzie zawodem praca gospodyni domowej, bo nie ma zysku z pracy.

Proces profesjonalizacji pracy - praca usamodzielnienia r´┐Żl zawodowych. Istniej´┐Ż dwa wymiary: obiektywny i subiektywny - ´┐Żwiadomo´┐Żciowy. Obiektywny - polega na tym, ´┐Że wykonywanie okre´┐Żlonego zawodu staje si´┐Ż odr´┐Żbn´┐Ż rol´┐Ż zawodow´┐Ż i jest podstaw´┐Ż egzystencji cz´┐Żowieka i wytycza jego miejsce w spo´┐Żecze´┐Żstwie. ´┐Żwiadomo´┐Żciowy - wyra´┐Ża si´┐Ż w tym, ´┐Że posiadanie okre´┐Żlonego zawodu, nabycie kwalifikacji: zawodowych, przygotowanie staje si´┐Ż jednym z g´┐Ż´┐Żwnych element´┐Żw systemu warto´┐Żci ´┐Życiowych

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  brud
miednica
biologia
szczelinomierze
technika
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.