? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zatrudnienie?

Poj´┐Żcie zatrudnienia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zatrudnienia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zatrudnienie - jest rozumiane jako swoista umowa pomi´┐Żdzy pracownikiem a pracodawc´┐Ż. Pracodawca gwarantuje pracownikowi sta´┐Że zaj´┐Żcie na ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych warunkach i za ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlone wynagrodzenie, a pracownik zapewnia w zamian swoj´┐Ż uczciw´┐Ż i dobrze wykonan´┐Ż prac´┐Ż.

Zatrudnienie oferuje tak´┐Że sektor pa´┐Żstwowy oraz organizacje non- profit- jest to taki typ organizacji nie nastawionej na zysk.

Z terminem zatrudnienie ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż tak´┐Że termin bezrobocie i praca. Bezrobocie wyst´┐Żpuje wtedy, gdy osoby, kt´┐Żre pomimo posiadania odpowiedniego wykszta´┐Żcenia i kwalifikacji nie mog´┐Ż znale´┐Ż´┐Ż ´┐Żadnej pracy.

Termin zatrudnienie jest niekiedy stosowany wymiennie stosowany z terminem praca. Pracy nie mo´┐Żna mie´┐Ż na w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż. Mo´┐Że nam j´┐Ż kto´┐Ż da´┐Ż, ale i r´┐Żwnie mo´┐Że nam j´┐Ż odebra´┐Ż.
Liczba etat´┐Żw, czyli ilo´┐Ż´┐Ż pracownik´┐Żw pracuj´┐Żcych w firmie okre´┐Żlana jest tak´┐Że mianem zatrudnienia.

Do os´┐Żb podlegaj´┐Żcych zatrudnieniu nie zaliczamy ani funkcjonariuszy policji, stra´┐Żak´┐Żw, ani ´┐Żo´┐Żnierzy zawodowych, a tak´┐Że pracownik´┐Żw resort´┐Żw spraw wewn´┐Żtrznych.

Zatrudnieniu mo´┐Że podlega´┐Ż ka´┐Żda osoba, kt´┐Żra wyrazi ch´┐Ż´┐Ż pracy, posiada odpowiednie wykszta´┐Żcenie, a tak´┐Że spe´┐Żnia wszystkie warunki prawne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  siatk´┐Żwka
orientacja marketingowa
folder
konsorcjum
nad´┐Żerka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.