? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zas´┐Żb organizacyjny?

Poj´┐Żcie zasobu organizacyjnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zasobu organizacyjnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zas´┐Żb organizacyjny - wszystko to, czego ludzie po´┐Ż´┐Żdaj´┐Ż i czego nie wystarcza dla ka´┐Żdego (zas´┐Żb=po´┐Ż´┐Żdanie+brak); wszelkiego rodzaju potencjalna zdolno´┐Ż´┐Ż do dzia´┐Żania, uwarunkowana m.in. czynnikami materialno-technicznymi i psychospo´┐Żecznymi

Zasoby organizacyjne to: w´┐Żadza organizacyjna, wiedza (know-how), informacja, czas, dobra materialne - pieni´┐Żdze, presti´┐Ż, warunki i mo´┐Żliwo´┐Żci dzia´┐Żania
Alokacja zasob´┐Żw odbywa si´┐Ż poprzez koalicje, zawierane najcz´┐Żciej w celu gry o organizacyjne zasoby; koalicje mog´┐Ż powstawa´┐Ż w wyniku przetarg´┐Żw, negocjacji

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  obr´┐Żt towarowy
DVD
efektywno´┐Ż´┐Ż pracy
bilans maj´┐Żtkowy
choroby jelita cienkiego
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.