? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zasada?

Poj´┐Żcie zasady i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zasady napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zasada - to poj´┐Żcie wieloznaczne. Mo´┐Że to by´┐Ż poj´┐Żcie chemiczne okre´┐Żlaj´┐Żce zwi´┐Żzek chemiczny, o w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciach przeciwnych do kwas´┐Żw. Zasada to w swoim podstawowym znaczeniu regu´┐Ża okre´┐Żlaj´┐Żca spos´┐Żb post´┐Żpowania w danych sytuacjach. Zasada to r´┐Żwnie´┐Ż teza formu´┐Żuj´┐Żca prawo rz´┐Żdz´┐Żce okre´┐Żlonymi procesami lub zjawiskami. Zasada to podstawa, na kt´┐Żrej co´┐Ż si´┐Ż opiera lub opiera´┐Ż powinno.

W innym znaczeniu zasada to regu´┐Ża, prawid´┐Żowo´┐Ż´┐Ż lub teza, kt´┐Żra opisuje regularno´┐Ż´┐Ż w wyst´┐Żpowaniu czego´┐Ż lub wyst´┐Żpowanie okre´┐Żlonego zjawiska. Zasada ma r´┐Żwnie´┐Ż znaczenie rejestruj´┐Żce, polegaj´┐Żce na prawid´┐Żowo´┐Żci , kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna obserwowa´┐Ż lub kt´┐Żrej si´┐Ż oczekuje. W poj´┐Żciu dyrektywnym zasada to obowi´┐Żzuj´┐Żca norma post´┐Żpowania. Zasada mo´┐Że przyj´┐Ż´┐Ż rol´┐Ż naukowo - dydaktyczn´┐Ż, pomagaj´┐Żc w uporz´┐Żdkowaniu okre´┐Żlonej wiedzy lub rol´┐Ż praktyczn´┐Ż ,polegaj´┐Żc´┐Ż na wyborze ju´┐Ż gotowego wzorca, kt´┐Żry jest najlepiej dopasowany do potrzeb spo´┐Żecznych. Zasada pe´┐Żni r´┐Żwnie´┐Ż rol´┐Ż historyczn´┐Ż. Niekt´┐Żre zasady istnia´┐Ży ju´┐Ż w ´┐Żwiadomo´┐Żci ludzkiej gdzie si´┐Ż ukszta´┐Żtowa´┐Ży w wyniku pewnych wydarze´┐Ż, a zosta´┐Ży wprowadzone w ´┐Życie jako obowi´┐Żzuj´┐Żce regu´┐Ży ze znacznym op´┐Żnieniem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  siatk´┐Żwka
ekologia
elity polityczne
tolerancja
biegunka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.