? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zarz´┐Żdzanie transportem?

Poj´┐Żcie zarz´┐Żdzania transportem i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zarz´┐Żdzania transportem napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zarz´┐Żdzanie transportem - najbardziej istotna czynno´┐Ż´┐Ż logistyczna. Cz´┐Żsto ponad 25% og´┐Żlnych koszt´┐Żw logistycznych w firmie zwi´┐Żzanych jest transportem zewn´┐Żtrznym. Dlatego te´┐Ż zarz´┐Żdzanie transportem zas´┐Żuguj´┐Ż na szczeg´┐Żln´┐Ż uwag´┐Ż. Zarz´┐Żdzaj´┐Żcy transportem doradzaj´┐Ż kierownictwu przedsi´┐Żbiorstwa oraz podejmuj´┐Ż szeroki wachlarz decyzji: od og´┐Żlnych, o znaczeniu strategicznym, po tak szczeg´┐Żowe jak wskazanie na konkretnego przewo´┐Żnika i konkretn´┐Ż tras´┐Ż przewozu.

Istot´┐Ż zagadnienia jest nie tylko znalezienie najta´┐Ższego ´┐Żrodka i sposobu transportu, lecz zorganizowaniu transportu w taki spos´┐Żb, aby umo´┐Żliwia´┐Ż zwi´┐Żkszon´┐Ż produkcj´┐Ż i sprzeda´┐Ż.

G´┐Ż´┐Żwne czynno´┐Żci z zakresu zarz´┐Żdzania transportem to decyzje dotycz´┐Żce wyboru ga´┐Ż´┐Żzi, rodzaju i sposobu przewozu. Decyzj´┐Ż dotycz´┐Żce wyboru ga´┐Ż´┐Żzi transportu dotycz´┐Ż transportu kolejowego, samochodowego, wodnego ´┐Żr´┐Żdl´┐Żdowego, morskiego, lotniczego i przesy´┐Żowego. jednak w rezultacie ko´┐Żcowym wyb´┐Żr ga´┐Ż´┐Żzi i przewo´┐Żnika sprowadza si´┐Ż do oceny jako´┐Żci us´┐Żug i ceny przewozu.

Podejmuj´┐Żc decyzj´┐Ż o wyborze konkretnego przewo´┐Żnika odbiorca tej us´┐Żugi bierze pod uwag´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce cechy i elementy: niezawodno´┐Ż´┐Ż, pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż przewozu, mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż kontroli i monitorowania przewoz´┐Żw, elastyczno´┐Ż´┐Ż, stawki przewozowe.

Niezawodno´┐Ż´┐Ż polega na zgodno´┐Żci wykonania przewozu z planem. Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż przewozu to nast´┐Żpny czynnik brany pod uwag´┐Ż w procesie zarz´┐Żdzania transportem. Mo´┐Że si´┐Ż ona okaza´┐Ż decyduj´┐Żca w przypadku przewoz´┐Żw o nag´┐Żych przypadkach, realizacji p´┐Żnych zam´┐Żwie´┐Ż czy te´┐Ż przewozu dokument´┐Żw. Elastyczno´┐Ż´┐Ż us´┐Żugi transportowej zwi´┐Żzana jest z niezawodno´┐Żci´┐Ż i pr´┐Żdko´┐Żci´┐Ż. Sprostanie nadzwyczajnym potrzebom, przyspieszenie nadania przesy´┐Żki, ma´┐Ża reakcja na przeszkody prawne lub organizacyjne to kolejne elementy decyduj´┐Żce o wyborze przewo´┐Żnika.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  racjonalizacja
uk´┐Żad kr´┐Ż´┐Żenia
spa
osobowo´┐Ż´┐Ż
technika
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.