? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zarz´┐Żdzanie?

Poj´┐Żcie zarz´┐Żdzania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zarz´┐Żdzania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zarz´┐Żdzanie - oddzia´┐Żywanie na zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe, wewn´┐Żtrz i na zewn´┐Żtrz organizacji, z prawem w´┐Żasno´┐Żci lub prawem do dysponowania ni´┐Ż. Jego celem jest tak´┐Że wsp´┐Żdzia´┐Żanie wielu os´┐Żb, kt´┐Żre pozwala zneutralizowa´┐Ż s´┐Żabo´┐Żci i maksymalnie wykorzysta´┐Ż talenty i silne strony uczestnik´┐Żw; zarz´┐Żdzanie jest to proces informacyjno-decyzyjny.
Istot´┐Ż zarz´┐Żdzania jest panowanie nad r´┐Żnorodno´┐Żci´┐Ż i przekszta´┐Żcanie potencjalnego konfliktu we wsp´┐Żprac´┐Ż.

Funkcje:
- planowanie - okre´┐Żlanie sekwencji przysz´┐Żych dzia´┐Ża´┐Ż oraz ´┐Żrodk´┐Żw niezb´┐Żdnych do ich zrealizowania,
- organizowanie - grupowanie zasob´┐Żw materialnych i ludzkich oraz ustalanie relacji mi´┐Żdzy nimi,
- kontrolowanie - sprawdzanie zgodno´┐Żci rzeczywi´┐Żcie realizowanych dzia´┐Ża´┐Ż i ich wynik´┐Żw z przyj´┐Żtymi za´┐Żo´┐Żeniami,
- motywowanie - sk´┐Żanianie pracownik´┐Żw do podj´┐Żcia dzia´┐Ża´┐Ż korzystnych dla organizacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  regulacja
monitor
witra´┐Ż
blog
wojna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.