? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zapalenie powiek?

Poj´┐Żcie zapalenia powiek i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zapalenia powiek napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zapalenie powiek - mo´┐Że by´┐Ż wywo´┐Żane zaka´┐Żeniem o charakterze bakteryjnym. Mo´┐Że powsta´┐Ż tak´┐Że w wyniku zaburzonej odporno´┐Żci cz´┐Żowiek.

Zapalenia powiek mog´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż w r´┐Żnych formach. Jedn´┐Ż z nich jest zapalenie brzeg´┐Żw powiek. Ten stan zapalny najcz´┐Żciej pojawia si´┐Ż na obu powiekach. Czasami ci´┐Żko jest go wyleczy´┐Ż. W trakcie tej choroby pacjent ma wra´┐Żenie, jak gdyby pod jego powiekami znajdowa´┐Ż si´┐Ż piasek. Na granicy powiek pojawia si´┐Ż dodatkowo czerwona obw´┐Żdka, i ca´┐Ża powieka jest podra´┐Żniona. ´┐Żeby taki stan zapalny wyleczy´┐Ż, nie trzeba jest drogich lek´┐Żw czy ´┐Żrodk´┐Żw. Wystarcz´┐Ż proste domowe metody, kt´┐Żre pomog´┐Ż oczy´┐Żci´┐Ż brzegi powiek. Jednym z takich sposob´┐Żw jest stosowanie mieszanki dzieci´┐Żcego szamponu oraz wody, przy kt´┐Żrej pomocy nast´┐Żpuje oczyszczanie powieki. Takie leczenie mo´┐Że trwa´┐Ż ko´┐Żo dw´┐Żch tygodni, lecz jest skuteczne. Nie nale´┐Ży jednak zaprzestawa´┐Ż takiego czyszczenia raz na jaki´┐Ż czas. Stany zapalne lubi´┐Ż powraca´┐Ż, dlatego te´┐Ż w miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci nale´┐Ży si´┐Ż ich wystrzega´┐Ż.

W niekt´┐Żrych przypadkach lekarz mo´┐Że zaleczy´┐Ż leczenie z wykorzystaniem konkretnych ma´┐Żci. Zwykle s´┐Ż to ma´┐Żci steroidowe, lub zawieraj´┐Żce antybiotyk. Je´┐Żli dopadnie nas zapalenie powiek, to lepiej unikajmy makija´┐Żu. Mo´┐Że on jedynie pog´┐Ż´┐Żbia´┐Ż ju´┐Ż i tak niezbyt przyjemne dla nas objawy.

Choroby takie jak stan zapalny powiek nie s´┐Ż same w sobie istotnym zagro´┐Żeniem dla naszego organizmu. Mo´┐Że jednak w do´┐Ż´┐Ż znaczny spos´┐Żb utrudnia´┐Ż codzienne ´┐Życie i normalne funkcjonowanie. Dlatego te´┐Ż nale´┐Ży wystrzega´┐Ż si´┐Ż wszelkich sytuacji, w kt´┐Żrych mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do powstania zapalenia. Owszem, ryzyka zapalenia powiek na wskutek reakcji alergicznej raczej nie wyeliminujemy. Lecz je´┐Żli na przyk´┐Żad pracujemy w warunkach, gdzie bardzo si´┐Ż kurzy lub pyli, mo´┐Żemy stosowa´┐Ż odpowiednie sprz´┐Żty ochronne (jak chocia´┐Żby okulary), by w miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci ustrzec si´┐Ż przed pojawieniem si´┐Ż tej dolegliwo´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  we´┐Żna mineralna
czynno´┐Ż´┐Ż prawna
prawo karne procesowe
´┐Żegluga Gda´┐Żska
rynek docelowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.