? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zapalenie osierdzia?

Poj´┐Żcie zapalenia osierdzia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zapalenia osierdzia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zapalenie osierdzia - schorzenie, kt´┐Żre polega na powstawaniu stan´┐Żw zapalnych osierdzia, a dok´┐Żadnie-jego blaszek. Jego cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest gromadzenie si´┐Ż w worku osierdziowym, pomi´┐Żdzy poszczeg´┐Żlnymi blaszkami w osierdziu, p´┐Żynu. Wyr´┐Żniamy trzy rodzaje zapalenia osierdzia: zapalenie ostre, zapalenie przewlek´┐Że oraz zapalenie nawracaj´┐Żce.

Przyczyn wyst´┐Żpowania zapalenia osierdzia jest bardzo wiele. Zapalenie mo´┐Że postawa´┐Ż w wyniku zaka´┐Że´┐Ż wirusowych, zaka´┐Że´┐Ż bakteryjnych, po r´┐Żnorodnych operacjach o charakterze kardiochirurgicznym czy te´┐Ż w wyniku chor´┐Żb takich jak: mocznicowe zapalenie osierdzia, polekowe zapalenie osierdzia, pozawa´┐Żowe zapalenie osierdzia, nowotwory osierdzia oraz niedoczynno´┐Ż´┐Ż tarczycy.

Je´┐Żli chodzi o objawy, to w przypadku zachorowa´┐Ż na zapalenie osierdzia najcz´┐Żciej mamy do czynienia z gor´┐Żczk´┐Ż oraz b´┐Żlem, kt´┐Żry zlokalizowany jest w klatce piersiowej. B´┐Żl ten mo´┐Że nasila´┐Ż si´┐Ż, je´┐Żli b´┐Żdziemy znajdowa´┐Ż si´┐Ż w pozycji le´┐Ż´┐Żcej. Poza tym mo´┐Że towarzyszy´┐Ż mu tak´┐Że kaszel wraz z duszno´┐Żci´┐Ż. Objawem do´┐Ż´┐Ż charakterystycznym jest tak zwane tarcie osierdziowe. Jest ono s´┐Żyszalne w momencie, gdy przeprowadzane jest os´┐Żuchiwanie serca.

Poniewa´┐Ż zapalenie osierdzia jest chorob´┐Ż, kt´┐Żra powstaje w wyniku nie wyleczenia innych schorze´┐Ż, to najlepszy, sposobem na jej zapobieganie, jest po prostu wyleczenie pierwotnego schorzenia. Nale´┐Ży r´┐Żwnie´┐Ż w miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci kontrolowa´┐Ż w trakcie wizyt u lekarza stan swojego zdrowia. Przy pomocy lekarza, nawet je´┐Żli dojdzie do sytuacji, w kt´┐Żrej zachorujemy na zapalenie osierdzia, to odpowiednio wcze´┐Żnie podj´┐Żte leczenie mo´┐Że prowadzi´┐Ż do ca´┐Żkowitego wyleczenia. Je´┐Żli leczenie nie zostanie podj´┐Żte odpowiednio wcze´┐Żniej- mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do powik´┐Ża´┐Ż takich jak na przyk´┐Żad zaburzenia rytmu serca, przewlek´┐Że zapalenie osierdzia, zw´┐Ż´┐Żknienie worka osierdziowego itp.

Je´┐Żli chodzi o leczenie, to ju´┐Ż od pocz´┐Żtku rozpoznania choroby powinno by´┐Ż ono prowadzone w plac´┐Żwce szpitalnej. W trakcie samego zapalenia chory jest praktycznie przykuty do ´┐Ż´┐Żka. Poruszanie si´┐Ż jest bardzo utrudnione. Leki, kt´┐Żre podaje si´┐Ż choremu, to specyfiki o dzia´┐Żaniu przeciwzapalnym, przeciwgrzybicznym oraz przeciwgru´┐Żliczym. Stosuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż antybiotyki. Je´┐Żli dolegliwo´┐Żci s´┐Ż do´┐Ż´┐Ż powa´┐Żne, mo´┐Żna stosowa´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż specyfiki takie jak sterydy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dewaluacja
redystrybucja
badanie
abs
region
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.