? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zapalenie jelita grubego?

Poj´┐Żcie zapalenia jelita grubego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zapalenia jelita grubego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zapalenie jelita grubego - mamy do czynienia z trzema g´┐Ż´┐Żwnymi rodzajami zapalenia jelita. Wyr´┐Żniamy zatem niedokrwienne zapalenie jelita grubego, rzekomob´┐Żoniaste zapalenie jelita grubego oraz wrzodziej´┐Żce (inaczej m´┐Żwi´┐Żc: nieswoiste) zapalenie jelita grubego.

Niedokrwienne zapalenie jelita grubego to takie, w kt´┐Żrym zbyt ma´┐Ża ilo´┐Ż´┐Ż krwi dop´┐Żywa do poszczeg´┐Żlnych ´┐Żcian jelita. Choroba ta objawia si´┐Ż przewa´┐Żnie krwawieniem jelit, kt´┐Żremu mog´┐Ż towarzyszy´┐Ż gor´┐Żczka oraz b´┐Żl brzucha. Przyczyn´┐Ż tego rodzaju zapalenia jest zwykle mia´┐Żd´┐Życa. Aby wyleczy´┐Ż to schorzenie, nale´┐Ży podda´┐Ż si´┐Ż hospitalizacji, a tak´┐Że przyjmowa´┐Ż odpowiednie p´┐Żyny oraz antybiotyki.

Rzekomob´┐Żoniaste zapalenie jelita grubego to choroba, kt´┐Żra niezbyt cz´┐Żsto wyst´┐Żpuje. Jest wynikiem dzia´┐Żania toksyn, kt´┐Żre z kolei pojawi´┐Ży si´┐Ż skutek stosowania antybiotyk´┐Żw. Ten rodzaj zapalenia objawia si´┐Ż przede wszystkim poprzez b´┐Żle brzucha oraz biegunk´┐Ż. Do tego dochodzi jeszcze gor´┐Żczk´┐Ż. Rzekomob´┐Żoniaste zapalenie jelita grubego mo´┐Że prowadzi´┐Ż do odwodnienia, wstrz´┐Żsu a tak´┐Że powstawania obrz´┐Żk´┐Żw. Chorob´┐Ż mo´┐Żna wykry´┐Ż ju´┐Ż po zbadaniu stolca. Leczenie natomiast obejmuje przede wszystkim odstawienie antybiotyku, w wyniku kt´┐Żrego dosz´┐Żo do zachorowania, a tak´┐Że polega na odpowiednim wyr´┐Żwnaniu poziom´┐Żw wodnych oraz elektrolitowych w naszym organizmie.

Ostatnim rodzajem jest wrzodziej´┐Żce zapalenie jelita grubego. To przewlek´┐Ży stan zapalny, bardzo powa´┐Żny, kt´┐Żry mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż przyczyn´┐Ż bardzo gro´┐Żnych chor´┐Żb, takich jak na przyk´┐Żad rak jelita grubego, kamica ´┐Ż´┐Żciowa czy te´┐Ż niewydolno´┐Ż´┐Ż w´┐Żtroby. G´┐Ż´┐Żwne objawy tego schorzenia to przede wszystkim b´┐Żle brzucha oraz zaparcia i biegunki o d´┐Żugotrwa´┐Żym charakterze. Objawem mo´┐Że by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż krew, kt´┐Żr´┐Ż zauwa´┐Żymy w naszym stolcu, W trakcie choroby dochodzi do utraty wagi, og´┐Żlnego os´┐Żabienia organizmy, a nawet do zapalenia staw´┐Żw. Wrzodziej´┐Żce zapalenie jelita grubego koniecznie trzeba leczy´┐Ż. Po pierwsze- farmakologicznie, a po drugie- stosuj´┐Żc leczenie dietetyczne, bogate w substancje od´┐Żywcze. Nie zawsze konieczny jest pobyt w szpitalu- wy´┐Ż´┐Żcznie w przypadku ci´┐Ższego przebiegu choroby. Je´┐Żli jednak te wszystkie metody zawiod´┐Ż, mo´┐Że okaza´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że zabieg o chirurgicznych charakterze stanie si´┐Ż niezb´┐Żdny.

Pami´┐Żtajmy, by bez wzgl´┐Żdu na rodzaj zapalenia jelita grubego, nie lekcewa´┐Ży´┐Ż tej dolegliwo´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  logistyka marketingowa
wywiad
trekking
samorz´┐Żd
zdrowie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.