? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zapalenie cewki moczowej?

Poj´┐Żcie zapalenia cewki moczowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zapalenia cewki moczowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zapalenie cewki moczowej - inaczej m´┐Żwi´┐Żc- jej stan zapalny. Zapalenie dolnej cz´┐Żci dr´┐Żg moczowych mo´┐Że zosta´┐Ż wywo´┐Żane przez wiele przyczyn. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż z nich przenoszona jest drog´┐Ż p´┐Żciow´┐Ż. Zasadniczo mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż dwa rodzaje zapalenia cewki moczowej: zapalenie rze´┐Ż´┐Żczkowe i nierze´┐Ż´┐Żczkowe.

Jak rozpozna´┐Ż zapalenie cewki moczowej? Typowym objawem tego schorzenia jest wyciek z cewki moczowej oraz b´┐Żl, kt´┐Żry towarzyszy oddawaniu moczu. Do tego dochodz´┐Ż r´┐Żnorodne objawy, takie jak na przyk´┐Żad uczucie sw´┐Żdzenia uj´┐Żcia cewki moczowej, cz´┐Żstomocz, a u kobiet- tak´┐Że up´┐Żawy. Czasami chorobie towarzyszy uczucie rozdra´┐Żnienia, z´┐Żego samopoczucia oraz spadek nastroju. Mo´┐Że dochodzi´┐Ż nawet do wyst´┐Żpienia md´┐Żo´┐Żci. Je´┐Żli pojawia si´┐Ż u nas lub u naszych najbli´┐Ższych takie dolegliwo´┐Żci- powinni´┐Żmy koniecznie uda´┐Ż si´┐Ż do lekarza i rozpocz´┐Ż´┐Ż odpowiedni´┐Ż terapi´┐Ż.

Je´┐Żli poddamy si´┐Ż odpowiedniemu leczeniu w momencie wykrycia objaw´┐Żw zapalenia cewki moczowej, to bez problemu powinny´┐Żmy t´┐Ż przykr´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż wyleczy´┐Ż. Jednak je´┐Żli leczenie nie zostanie podj´┐Żte, to zapalenie cewki moczowej mo´┐Że prowadzi´┐Ż do powstawania powik´┐Ża´┐Ż. U kobiet powik´┐Żania te mog´┐Ż dotkn´┐Ż´┐Ż przede wszystkim macic´┐Ż oraz narz´┐Żdy miednicy. U m´┐Żczyzn natomiast mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do zapalenia gruczo´┐Żu krokowego, j´┐Żder oraz naj´┐Żdrzy.

Leczenie w przypadku zapalenia cewki moczowej to przede wszystkim farmakologia. Nie ob´┐Żdzie si´┐Ż bez pakietu bada´┐Ż, kt´┐Żre b´┐Żd´┐Ż mia´┐Ży za zadanie odkry´┐Ż oraz wyeliminowa´┐Ż bezpo´┐Żredni´┐Ż przyczyn´┐Ż zachorowania. Bardzo wa´┐Żne jest, by osoba chora ca´┐Żkowicie zaprzesta´┐Ża wsp´┐Życia, przynajmniej do momentu zako´┐Żczenia leczenia. Dzi´┐Żki temu nikt wi´┐Żcej nie zarazi si´┐Ż od nas t´┐Ż chorob´┐Ż. Profilaktycznie tak´┐Że partner osoby chorej r´┐Żwnie´┐Ż powinien sprawdzi´┐Ż, czy przypadkiem nie cierpi na t´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż. Warto si´┐Ż zbada´┐Ż, gdy´┐Ż cz´┐Żsto choroba ta mo´┐Że przebiega´┐Ż bezobjawowo. Badania dadz´┐Ż nam stuprocentow´┐Ż pewno´┐Ż´┐Ż i sprawi´┐Ż, ´┐Że w razie takiej konieczno´┐Żci- natychmiast podejmiemy konieczne leczenie.

Je´┐Żli zaniedbamy leczenie dolegliwo´┐Żci, jaka jest zapalenie cewki moczowej, mo´┐Żemy sami sobie zaszkodzi´┐Ż. Powik´┐Żania, o kt´┐Żrych zosta´┐Żo ju´┐Ż wspomniane, mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż przyczyn´┐Ż niep´┐Żodno´┐Żci. Czy zatem warto tak ryzykowa´┐Ż? Lepiej uda´┐Ż si´┐Ż do lekarza, nawet je´┐Żli istnieje tylko niewielki procent prawdopodobie´┐Żstwa, ´┐Że dotkn´┐Żo nas zapalenie cewki moczowej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  abs
ornitologia
apostazja
legitymizacja w´┐Żadzy
postawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.