? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zanik kostny?

Poj´┐Żcie zaniku kostnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zaniku kostnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zanik kostny - bardziej znany jako osteoporoza, jest bardzo rozpowszechnion´┐Ż chorob´┐Ż polegaj´┐Żc´┐Ż na przyspieszonej utracie masy kostnej. Ko´┐Żci staj´┐Ż si´┐Ż porowate, kruche i mog´┐Ż ulega´┐Ż z´┐Żamaniom nawet w wyniku lekkich uraz´┐Żw. Wyst´┐Żpuje cz´┐Żciej u kobiet ni´┐Ż u m´┐Żczyzn, najcz´┐Żciej dotyka osoby starsze. Na rozw´┐Żj choroby wp´┐Żyw ma szczup´┐Ża budowa cia´┐Ża, dieta uboga w witamin´┐Ż D, wap´┐Ż i bia´┐Żko, oraz czynnik genetyczny. Wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż w zapobieganiu chorobie pe´┐Żni´┐Ż hormony p´┐Żciowe, testosteron u m´┐Żczyzn i estrogeny u kobiet. Ich niedob´┐Żr przyspiesza rozw´┐Żj choroby. Dlatego na osteoporoz´┐Ż tak cz´┐Żsto zapadaj´┐Ż kobiety w okresie menopauzy, u kt´┐Żrych po ustaniu czynno´┐Żci jajnik´┐Żw spada poziom estrogen´┐Żw, a wi´┐Żc trac´┐Ż naturaln´┐Ż ochron´┐Ż organizmu przed t´┐Ż chorob´┐Ż.

Osteoporoza pocz´┐Żtkowo przebiega bezobjawowo, a b´┐Żle staw´┐Żw czy ko´┐Żci zazwyczaj przypisywane s´┐Ż innym schorzeniom. Charakterystycznym objawem choroby jest zmniejszanie si´┐Ż wzrostu oraz powstanie garbu wskutek wygi´┐Żcia odcinka piersiowego kr´┐Żgos´┐Żupa. W zaawansowanych stadiach choroby dochodzi do ´┐Żamania si´┐Ż ko´┐Żci przedramion, a p´┐Żniej tak´┐Że ko´┐Żci udowych, co powoduje unieruchomienie chorych w ´┐Ż´┐Żku na d´┐Żu´┐Ższy czas i mo´┐Że by´┐Ż przyczyn´┐Ż trwa´┐Żego kalectwa.

W celu zdiagnozowania zaniku kostnego przeprowadza sie badanie densytometryczne, kt´┐Żre ma za zadanie okre´┐Żlenie g´┐Żsto´┐Żci ko´┐Żci. W diagnostyce pomocne s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż badania ultrasonograficzne oraz tomografia komputerowa. Bada si´┐Ż tak´┐Że poziom wapnia i fosforu we krwi oraz poziom wapnia w moczu.

Wa´┐Żne jest zapobieganie urazom u us´┐Żb starszych. Z mieszkania nale´┐Ży usun´┐Ż´┐Ż ´┐Żatwo przesuwaj´┐Żce si´┐Ż chodniki, a ´┐Żlisk´┐Ż pod´┐Żog´┐Ż nakry´┐Ż dywanem lub wyk´┐Żadzin´┐Ż. Warto usun´┐Ż´┐Ż wysokie progi, kt´┐Żre mog´┐Ż by´┐Ż przeszkod´┐Ż w poruszaniu si´┐Ż. ´┐Żazienka r´┐Żwnie´┐Ż powinna zosta´┐Ż zabezpieczona poprzez usuni´┐Żcie lub przykrycie ´┐Żliskich kafelk´┐Żw oraz zamontowanie uchwyt´┐Żw przy wannie lub prysznicu oraz w toalecie.

W leczeniu osteoporozy stosuje si´┐Ż dwa rodzaje ´┐Żrodk´┐Żw farmakologicznych: hamuj´┐Żce ubytek tkanki kostnej oraz pobudzaj´┐Żce jej odbudow´┐Ż. Wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż w leczeniu kobiet ma hormonalna terapia zast´┐Żpcza, a wi´┐Żc podawanie estrogen´┐Żw (w postaci tabletek lub plastr´┐Żw nask´┐Żrnych) w dostosowanych indywidualnie dawkach. Poza tym wa´┐Żne jest zapewnienie w diecie odpowiedniej ilo´┐Żci wapnia oraz regularny, umiarkowany wysi´┐Żek fizyczny. Warto te´┐Ż ograniczy´┐Ż picie kawy i alkoholu oraz rzuci´┐Ż palenie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czysto´┐Ż´┐Ż
przemys´┐Ż
monolog
pochodnia
serce
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.