? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zainteresowanie?

Poj´┐Żcie zainteresowania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zainteresowania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zainteresowanie - 1. specyficzne nastawienie poznawcze i emocjonalne na przedmioty i zjawiska w rzeczywisto´┐Żci.
2. sk´┐Żonno´┐Ż´┐Ż do selektywnego kierowania uwagi na pewne obiekty.
3. gotowo´┐Ż´┐Ż do intelektualnego zajmowania si´┐Ż okre´┐Żlonym przedmiotem
4. d´┐Ż´┐Żno´┐Ż´┐Ż do poznawania otaczaj´┐Żcego ´┐Żwiata (dostrzeganie okre´┐Żlonych cech przedmiot´┐Żw oraz zwi´┐Żzk´┐Żw mi´┐Żdzy nimi, d´┐Ż´┐Żenie do ich zbadania, poznania, rozwi´┐Żzania, przezywanie r´┐Żnorodnych uczu´┐Ż zwi´┐Żzanych z nabywaniem i posiadaniem).

Cechy zainteresowa´┐Ż:
1. tre´┐Ż´┐Ż zainteresowania (okre´┐Żla na jakie aspekty zainteresowanie jest skierowane np. pogoda);
2. zakres (zbyt rozleg´┐Że ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż z dyletantyzmem, a zbyt w´┐Żskie ograniczaj´┐Ż cz´┐Żowieka do jednej rodziny);
3. si´┐Ża zainteresowa´┐Ż (mo´┐Że by´┐Ż okre´┐Żlona cz´┐Żstotliwo´┐Żci´┐Ż lub konsekwencj´┐Ż w zajmowaniu si´┐Ż obiektem);
4.trwa´┐Żo´┐Ż´┐Ż zainteresowa´┐Ż (mierzona czasem ich utrzymania);
5. struktura zainteresowa´┐Ż (jednokierunkowe (1 dziedzina), dwuogniskowe (2 niepowi´┐Żzane dziedziny) wielostronne, amorficzne „nijakie”).

Rodzaje zainteresowa´┐Ż: mechaniczne, rachunkowe, naukowe, perswazyjne, artystyczne, literackie, muzyczne, spo´┐Żeczne, biurowo-amdinistracyjne, prace na wolnym powietrzu, intelektualne (lingwistyczne, naukowo-badawcze, przyrodnicze, polityczne, matematyczno-przyrodnicze) praktyczne (sportowo-turystyczne, techniczne, artystyczne, spo´┐Żeczne).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kliki pracownicze
logistyka mix
turystyka nadmorska
cena
owodnia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.