? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zagospodarowanie przyobiektowe?

Poj´┐Żcie zagospodarowania przyobiektowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zagospodarowania przyobiektowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zagospodarowanie przyobiektowe - uzupe´┐Żnia potrzeby produkcji budowlanej, kt´┐Żrych nie uwzgl´┐Żdni´┐Ży ustalenia planu generalnego. Opracowanie, zagospodarowania przyobiektowego, oparte na rozpoznaniu projektu technicznego obiektu oraz technologii jego realizacji, mo´┐Że i powinno by´┐Ż na tyle dok´┐Żadne, a´┐Żeby wielko´┐Ż´┐Ż oraz u´┐Żyteczno´┐Ż´┐Ż wszystkich niezb´┐Żdnych element´┐Żw zagospodarowania odpowiada´┐Ża faktycznym potrzebom realizacji, prowadzonej zaprojektowan´┐Ż technologi´┐Ż w tempie przewidywanym przez harmonogram budowy.

Rozmieszczenie element´┐Żw zagospodarowania powinno by´┐Ż odpowiednio zwymiarowane, a ponadto powinna by´┐Ż utrzymana przyj´┐Żta skala. Kolejno´┐Ż´┐Ż opracowania zagospodarowania przyobiektowego jest zgodna z wewn´┐Żtrzn´┐Ż systematyk´┐Ż. Opracowania nale´┐Ży rozpoczyna´┐Ż od uj´┐Ż´┐Ż szkicowych, a w miar´┐Ż rozszerzenia problematyki u´┐Żci´┐Żli´┐Ż je. Ostateczne wykre´┐Żlenie powinno nast´┐Żpowa´┐Ż po naniesieniu na plan wszystkich element´┐Żw zagospodarowania, sprawdzenie kompletno´┐Żci oraz prawid´┐Żowej ich lokalizacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wynik finansowy
zdrowie
immunitet
polityka
region
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.