? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zadanie?

Poj´┐Żcie zadania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zadania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zadanie - to pewne okre´┐Żlone za´┐Żo´┐Żenie, kt´┐Żre przyjmujemy sobie do wykonania. Zadanie posiada zawsze jaki´┐Ż mniej lub bardziej sprecyzowany cel do kt´┐Żrego d´┐Ż´┐Ży si´┐Ż podczas wykonywania zadania. Wykonywanie zadania jest zwykle procesem, mniej lub bardziej rozci´┐Żgni´┐Żtym w czasie, kt´┐Żry sk´┐Żada si´┐Ż z okre´┐Żlonych metod, czy procedur dzia´┐Żania. Spos´┐Żb wykonywania zadania jest pozostawiony inwencji tw´┐Żrczej wykonuj´┐Żcego, b´┐Żd´┐Ż ´┐Żci´┐Żle sprecyzowany, zale´┐Żnie od tego jakie zadanie mamy wykona´┐Ż. Niekiedy mamy ´┐Żci´┐Żle podany spos´┐Żb realizacji celu, a innym razem mamy podany jedynie cel a spos´┐Żb wykonania sami generujemy spo´┐Żr´┐Żd wielu dost´┐Żpnych nam sposob´┐Żw lub metod.

Niekiedy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż zadania, kt´┐Żre mimo ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonego celu nie s´┐Ż wykonywalne. Zadnia, kt´┐Żrych nie mo´┐Żna wykona´┐Ż przekraczaj´┐Ż fizyczne mo´┐Żliwo´┐Żci wykonuj´┐Żcego, b´┐Żd´┐Ż opieraj´┐Ż si´┐Ż na ´┐Żle przyj´┐Żtych za´┐Żo´┐Żeniach, b´┐Żd´┐Ż s´┐Ż absurdalne w swych celach (to najcz´┐Żstsze ich przypadki, ale nie jedyne). Istnieje wiele typ´┐Żw zada´┐Ż, kt´┐Żrych wykonanie jest ´┐Żci´┐Żle powi´┐Żzane z mo´┐Żliwo´┐Żciami fizycznymi, b´┐Żd´┐Ż intelektualnymi os´┐Żb je wykonuj´┐Żcych, tzn. to samo zadanie dla jednych os´┐Żb b´┐Żdzie banalnie proste, a dla innych nie mo´┐Żliwe w wykonaniu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  jazz
konflikt spo´┐Żeczny
regionalizm
spo´┐Żecze´┐Żstwo informacyjne
punkt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.