? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest zabawa?

Poj´┐Żcie zabawy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja zabawy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

zabawa - Zabawa to czynno´┐Ż´┐Ż fizyczna, kt´┐Żrej celem jest dostarczenie jej uczestnikom rozrywki. W najstarszych ´┐Żr´┐Żd´┐Żach historycznych mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż wzmianki na jej temat.

Cechami charakteryzuj´┐Żcymi zabaw´┐Ż s´┐Ż dobrowolno´┐Ż´┐Ż, niepewno´┐Ż´┐Ż, bezproduktywno´┐Ż´┐Ż, fikcyjno´┐Ż´┐Ż, okre´┐Żlenie norm oraz fikcyjno´┐Ż´┐Ż. Zabawa jest czynno´┐Żci´┐Ż zamkni´┐Żt´┐Ż w ramach czasowych co oznacza, ´┐Że w okre´┐Żlonym czasie rozpoczyna si´┐Ż i ko´┐Żczy. Wzi´┐Żcie udzia´┐Żu przez uczestnika w zabawie jest dobrowolne i zale´┐Ży od jego ch´┐Żci. Pr´┐Żba przymusu do wzi´┐Żcia udzia´┐Żu nie przynosi dla uczestnika oczekiwanej rozrywki.

Czynno´┐Żci wykonywane w czasie trwania zabawy s´┐Ż czynno´┐Żciami przynosz´┐Żcymi niepewno´┐Ż´┐Ż uczestnikowi, poniewa´┐Ż sensem zabawy jest ci´┐Żg´┐Że zaskoczenie rozwojem wydarze´┐Ż.

Zabawa nie przynosi ´┐Żadnych efekt´┐Żw materialnych w postaci wytworzenia jakichkolwiek d´┐Żbr. Bior´┐Żcy udzia´┐Ż w zabawie z g´┐Żry okre´┐Żlaj´┐Ż jej zasady, kt´┐Żrych przestrzeganie jest warunkiem jej przebiegu.

Zabawa przybieraj´┐Żca posta´┐Ż na´┐Żladownictwa polega na okre´┐Żleniu przez jej uczestnik´┐Żw fikcyjnych postaci, miejsca i czasu zdarze´┐Ż. Zabawa mo´┐Że przyj´┐Ż´┐Ż posta´┐Ż wsp´┐Żzawodnictwa oraz oszo´┐Żomienia (karuzela, hu´┐Żtawka).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  recykling
dusznica bolesna
republika
budynek halowy hala
wykluczenie spo´┐Żeczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.