? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wzrost gospodarczy?

Poj´┐Żcie wzrostu gospodarczego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wzrostu gospodarczego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wzrost gospodarczy - Polska jest krajem, kt´┐Żry w dobie kryzysu gospodarczego, jaki mia´┐Ż i nadal ma miejsce na ´┐Żwiecie, jako jedyny mia´┐Ż wzrost gospodarczy. Jest to zas´┐Żuga wielu czynnik´┐Żw, ale jest to sytuacja godna uwagi. Wzrost gospodarczy danego kraju to nic wi´┐Żcej jak prosto rzecz ujmuj´┐Żc sta´┐Ży wzrost produkcji towar´┐Żw i us´┐Żug. Przede wszystkim wzrost gospodarczy w Polsce jest zas´┐Żuga zliberalizowania prawa dotycz´┐Żcego zak´┐Żadania w´┐Żasnej dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej, u´┐Żatwienia tej ca´┐Żej procedury oraz wprowadzenie ulg dla chc´┐Żcych tak´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcz´┐Ż za´┐Żo´┐Ży´┐Ż.

Wzrost gospodarczy kraju zatem, to zas´┐Żuga tych wszystkich firm. Poza tym nasz kraj z racji wej´┐Żcia Polski do Unii Europejskiej sta´┐Ż si´┐Ż bardzo atrakcyjny dla zagranicznych inwestor´┐Żw. W Polsce mamy wiele takich przedsi´┐Żwzi´┐Ż´┐Ż i faktycznie zagraniczny kapita´┐Ż do nas nap´┐Żywa szerokim strumieniem. Co sprawia, ´┐Że nasze pa´┐Żstwo powoli, ale systematycznie rozwija si´┐Ż, dor´┐Żwnuj´┐Żc innym krajom z zachodniej Europy. Poza tym wzrost gospodarczy to r´┐Żwnie´┐Ż niski poziom inflacji i stosunkowo niski poziom bezrobocia. Czynnik´┐Żw, kt´┐Żre decyduj´┐Ż o wzro´┐Żcie gospodarczym jest wiele, ka´┐Żdy w mniejszym lub wi´┐Żkszym stopniu si´┐Ż do tego przyczynia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  homogram
skrzy´┐Żowanie naw
grunt utwardzony
aparat pa´┐Żstwowy
kooperacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.