? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wywiad?

Poj´┐Żcie wywiadu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wywiadu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wywiad - jest to specyficzna forma rozmowy polegaj´┐Żca na tym, ´┐Że dany cz´┐Żowiek zadaje ca´┐Ż´┐Ż mas´┐Ż pyta´┐Ż drugiemu cz´┐Żowiekowi oczekuj´┐Żc od niego szczerych odpowiedzi. Istnieje wiele rodzaj´┐Żw wywiad´┐Żw. Najcz´┐Żciej kojarzy si´┐Ż on nam z rozmow´┐Ż jakiego´┐Ż dziennikarza ze znanym aktorem czy sportowcem. Takie wywiady s´┐Ż przewa´┐Żnie przeprowadzane w spos´┐Żb komercyjny. Maj´┐Ż one na celu podniesienie ogl´┐Żdalno´┐Żci czy nak´┐Żadu.

Istniej´┐Ż tak´┐Że inne formy wywiadu. Przyk´┐Żadowo wywiad ´┐Żrodowiskowy jest ca´┐Żkowicie inny od tego telewizyjnego. Polega on na przeprowadzeniu g´┐Ż´┐Żbokiej analizy danego cz´┐Żowieka, jego ´┐Życia, post´┐Żpowanie i sytuacji, w jakiej si´┐Ż w danym momencie znajduje. Takie wywiady najcz´┐Żciej stosuje policja, b´┐Żd´┐Ż opieka spo´┐Żeczna. Dzi´┐Żki nim wybierane s´┐Ż odpowiednie rodziny adopcyjne czy zast´┐Żpcze. Gdyby nie takie wywiady ´┐Żrodowiskowe wiele os´┐Żb w dalszym ci´┐Żgu nie mia´┐Żo rodzin i ´┐Ży´┐Żo w samotno´┐Żci. Jeszcze inn´┐Ż form´┐Ż wywiadu s´┐Ż dzia´┐Żania agencji rz´┐Żdowych, kt´┐Żre maj´┐Ż za zadanie ochron´┐Ż danego kraju. Polega on przewa´┐Żnie na ´┐Żledzeniu podejrzanych organizacji i os´┐Żb, kt´┐Żre w jaki´┐Ż spos´┐Żb mog´┐Ż zagrozi´┐Ż bezpiecze´┐Żstwu narodowemu. Dzi´┐Żki takiemu wywiadowi unikniono wiele atak´┐Żw terrorystycznych na ca´┐Żym ´┐Żwiecie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  biologia
temperament
budowa
model
satyra
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.