? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wypracowanie?

Poj´┐Żcie wypracowania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wypracowania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wypracowanie - jest to jedna z form prac pisemnych, jakie zadaje si´┐Ż naszym pociechom w szko´┐Żach. Taka praca pisemna jest stosowana w szkolnictwie o bardzo wielu lat. Ka´┐Żdy z nas przecie´┐Ż przerabia´┐Ż temat wypracowa´┐Ż zadawanych przez nasze polonistki na ka´┐Żdy weekend. Nie wszyscy z nas lubili tego typu form´┐Ż zada´┐Ż domowych. Jednak dzi´┐Żki niej wyrobi´┐Ża si´┐Ż u nas zdolno´┐Ż´┐Ż do lekkiego i poprawnego pi´┐Żmiennictwa. Dzi´┐Żki temu, ´┐Że przez wiele lat pisali´┐Żmy wypracowania na r´┐Żnego rodzaju tematy, dzisiaj jeste´┐Żmy w stanie wykaza´┐Ż si´┐Ż du´┐Ż´┐Ż znajomo´┐Żci´┐Ż ortograficzn´┐Ż i stylistyczn´┐Ż.

Niestety w dzisiejszych czasach coraz cz´┐Żciej dzieci pisz´┐Ż wypracowania na komputerze. Jest to zdecydowanie szybsza forma, jednak dzia´┐Ża uwsteczniaj´┐Żco. Dzieje si´┐Ż tak, bo programy komputerowe, z kt´┐Żrych korzystamy podczas pisania, same sprawdzaj´┐Ż nasz´┐Ż pisowni´┐Ż pod wzgl´┐Żdem stylistycznym i ortograficznym. W ten spos´┐Żb nie zapami´┐Żtujemy jak si´┐Ż poprawnie pisze. To sprawia, ´┐Że coraz to wi´┐Żcej m´┐Żodych os´┐Żb ma ogromne problemy z poprawn´┐Ż polszczyzn´┐Ż. Ich j´┐Żzyk staje si´┐Ż coraz bardziej ubogi i niepoprawny. Dlatego wszyscy nauczyciele powinni z powrotem wr´┐Żci´┐Ż do r´┐Żcznie pisanych prac domowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pener
BHP
warto´┐Ż´┐Ż
´┐Żr´┐Żd´┐Żo
biblia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.