? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wypadek?

Poj´┐Żcie wypadku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wypadku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wypadek - najcz´┐Żciej rozr´┐Żniamy wypadki morskie i wypadki komunikacyjne, w zale´┐Żno´┐Żci od miejsca w kt´┐Żrym dochodzi do wypadku.

Wypadek komunikacyjny to pewne zdarzenie losowe, w kt´┐Żrym uczestnicy ruchu drogowego (w tym przynajmniej jeden pojazd) zderzaj´┐Ż si´┐Ż, wpadaj´┐Ż na siebie, b´┐Żd´┐Ż na elementy drogi, czy pobocza i w wyniku czego pojawia si´┐Ż przynajmniej jedna osoba martwa. W´┐Żr´┐Żd g´┐Ż´┐Żwnych przyczyn wypadk´┐Żw wymienia si´┐Ż: niedostosowanie pr´┐Żdko´┐Żci do warunk´┐Żw jezdni, czy warunk´┐Żw atmosferycznych, zbyt szybka jazda, jazda pod wp´┐Żywem alkoholu, b´┐Żd´┐Ż innych u´┐Żywek, nieprzestrzeganie przepis´┐Żw, brak ostro´┐Żno´┐Żci.

Wypadek morski okre´┐Żlany jest jako zdarzenie do kt´┐Żrego dochodzi na otwartym morzu, czy na wodach bezpo´┐Żrednio po´┐Ż´┐Żczonych z morzem otwartym. Do wypadku takiego dochodzi, gdy przyk´┐Żadowo statek zatonie b´┐Żd´┐Ż zaginie, czy zderzaj´┐Ż si´┐Ż statki ze sob´┐Ż lub jeden statek zderza si´┐Ż z dnem, czy innymi przeszkodami podwodnymi lub nawodnymi. Wypadek morski to r´┐Żwnie´┐Ż zdarzenie, kt´┐Żre odnosi si´┐Ż to ludzi p´┐Żywaj´┐Żcych na statkach, np. ich zatoni´┐Żcie, zaginiecie, czy jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu.
Wypadki na drogach szczeg´┐Żowo reguluje Kodeks Drogowy, natomiast wypadki morskie Ustawa o Izbach Morskich z dnia 1 grudnia 1961 (z p´┐Żniejszymi zmianami).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dob´┐Żr kadr
´┐Żlinianki
rachunkowo´┐Ż´┐Ż zarz´┐Żdcza
komputer
ratio
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.