? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wynik finansowy?

Poj´┐Żcie wyniku finansowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wyniku finansowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wynik finansowy - jest r´┐Żnie definiowany i rozumowany. Wraz z ewolucj´┐Ż systemu finansowego i ekonomicznego ulega ona ci´┐Żg´┐Żej modyfikacji.

Og´┐Żlnie mo´┐Żna przyj´┐Ż´┐Ż, ´┐Że wynik finansowy to r´┐Żnica mi´┐Żdzy przychodami a kosztami ich uzyskania, w okre´┐Żlonym okresie sprawozdawczym (np. do naliczenia podatku dochodowego w okresie rocznym). Przy dodatnim wyniku finansowy mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o zysku a przy ujemnym o stracie. W literaturze dotycz´┐Żcej ekonomii mo´┐Żna spotka´┐Ż jego synonimy okre´┐Żlaj´┐Żce sytuacj´┐Ż finansow´┐Ż przedsi´┐Żbiorstwa, akumulacj´┐Ż finansow´┐Ż,. Je´┐Żeli podzielimy wynik finansowy przez warto´┐Ż´┐Ż przychodu lub w´┐Żo´┐Żony do jego uzyskania kapita´┐Ż okre´┐Żlimy tak zwan´┐Ż rentowno´┐Ż´┐Ż. Wynik finansowy z uwzgl´┐Żdnieniem ustaw podatkowych stanowi podstaw´┐Ż naliczenia podatku dochodowego. W ten spos´┐Żb wyliczony wynik finansowy nazywany jest wynikiem brutto, a pomniejszony przez podatek dochodowy wynikiem netto. W przypadku sp´┐Żek kapita´┐Żowych wynik finansowy jest podstaw´┐Ż do naliczenia dywidendy.

Do kategorii wyniku finansowego zaliczy´┐Ż mo´┐Żemy wynik finansowy ze sprzeda´┐Ży, z dzia´┐Żalno´┐Żci operacyjnej, z dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej, wynik finansowy brutto i netto.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  silnik skokowy
konfekcja
Polska
spadek
wiedza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.