? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż wymioty?

Poj´┐Żcie wymiot´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wymiot´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wymioty - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc zwracanie tre´┐Żci pokarmowej znajduj´┐Żcej si´┐Ż w naszym ´┐Żo´┐Ż´┐Żdku. Zwracanie odbywa si´┐Ż t´┐Ż sam´┐Ż drog´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż normalnie przyjmuje si´┐Ż pokarmy. Wymioty spowodowane mog´┐Ż by´┐Ż wieloma czynnikami, a dochodzi do nich na skutek skurczu mi´┐Żni ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, przepony, a w zasadzie to i ca´┐Żego brzucha.

Wymioty mo´┐Żna postrzega´┐Ż na wiele sposob´┐Żw. S´┐Ż bowiem one zar´┐Żwno objawem innych chor´┐Żb, jak te´┐Ż same w sobie s´┐Ż do´┐Ż´┐Ż dokuczliw´┐Ż dolegliwo´┐Żci´┐Ż. Mo´┐Żna je tak´┐Że rozpatrywa´┐Ż jako typow´┐Ż reakcj´┐Ż obronn´┐Ż naszego organizmu na czynnik, kt´┐Żry go podra´┐Żnia i mo´┐Że doprowadzi´┐Ż do zatrucia. Taka reakcja to czasem jedyna obrona przed powa´┐Żnym uszkodzeniem naszego przewodu pokarmowego.

Przyczyn´┐Ż wymiot´┐Żw- podobnie jak nudno´┐Żci- mog´┐Ż by´┐Ż prozaiczne jak i powa´┐Żne czynniki. U wielu os´┐Żb wymioty s´┐Ż objawem stresu oraz nerw´┐Żw. Wymiotuj´┐Ż one przed egzaminami czy innymi wa´┐Żnymi momentami w ich ´┐Życiu. Poza tym wymioty s´┐Ż charakterystycznym objawem choroby lokomocyjnej lub zatru´┐Ż lekami czy alkoholem, lub jakimi´┐Ż sk´┐Żadnikami pokarmu, kt´┐Żrych nasz organizm po prostu nie toleruje. Wymioty mog´┐Ż by´┐Ż tak´┐Że spowodowane b´┐Żlami r´┐Żnego pochodzenia, chorobami ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, ci´┐Ż´┐Ż´┐Ż, chorobami psychicznymi, czy powa´┐Żnymi dla naszego zdrowia urazami.

Powik´┐Ża´┐Ż po wymiotach w zasadzie nie ma. Mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do os´┐Żabienia organizmu, odwodnienia i biegunki. W sumie to niewiele mo´┐Żemy zrobi´┐Ż- atak wymiot´┐Żw cz´┐Żsto trzeba po prostu przeczeka´┐Ż. Mo´┐Żna jednak pom´┐Żc i przy´┐Żpieszy´┐Ż moment lepszego samopoczucia. Mo´┐Żna wyj´┐Ż´┐Ż na ´┐Żwie´┐Że powietrze, po´┐Żo´┐Ży´┐Ż si´┐Ż na chwil´┐Ż by „uspokoi´┐Ż” ´┐Żo´┐Ż´┐Żdek, mo´┐Żna uzupe´┐Żni´┐Ż p´┐Żyny, ale przez jaki´┐Ż czas (przynajmniej przez godzin´┐Ż) unika´┐Ż spo´┐Żywania posi´┐Żk´┐Żw. Czasami mo´┐Żna podeprze´┐Ż si´┐Ż lekami o dzia´┐Żaniu ´┐Żagodz´┐Żcym odruch wymiotny. Oczywi´┐Żcie nale´┐Ży zlokalizowa´┐Ż przyczyn´┐Ż wymiot´┐Żw i stara´┐Ż si´┐Ż ja wyeliminowa´┐Ż. Je´┐Żli przyczyn´┐Ż nie jest choroba, to wymioty powinny ust´┐Żpi´┐Ż w do´┐Ż´┐Ż kr´┐Żtkim czasie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  partenogeneza
produkt turystyczny
homonim
´┐Ża´┐Żcuch dostaw
umowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.