? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wykluczenie spo´┐Żeczne?

Poj´┐Żcie wykluczenia spo´┐Żecznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wykluczenia spo´┐Żecznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wykluczenie spo´┐Żeczne - jest okre´┐Żlane inaczej jako marginalizacja. Poj´┐Żcie to oznacza wykluczenie z udzia´┐Żu w ´┐Życiu spo´┐Żecznym w danym otoczeniu. Mo´┐Że obejmowa´┐Ż pojedyncze jednostki, a tak´┐Że grupy spo´┐Żeczne, a nawet ca´┐Że spo´┐Żecze´┐Żstwo.

Przyczyn´┐Ż wyklucze´┐Ż najcz´┐Żciej jest bieda. W sytuacji, gdy os´┐Żb takich w danym regionie czy obszarze jest wi´┐Żcej, mo´┐Że narodzi´┐Ż si´┐Ż subkultura lub podklasa, kt´┐Żra nie zostanie tolerowana przez reszt´┐Ż otoczenia. Skutkiem marginalizacji mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że powstanie gett.

Z wykluczeniem mamy do czynienia, gdy pewna jednostka lub grupa jednostek znajduje si´┐Ż na tym samym terytorium geograficznym, ale jednak nie jest tolerowana przez otoczenie, czego skutkiem jest brak uczestnictwa w spo´┐Żecze´┐Żstwie. Osoba wykluczona, nie rezygnuje sama z takiego udzia´┐Żu, posiada ch´┐Żci, jednak w wyniku sprzeciwu pozosta´┐Żej grupy ludno´┐Żci, nie mo´┐Że pozosta´┐Ż aktywna.

Wykluczenie mo´┐Że dotyczy´┐Ż sfery gospodarczej, politycznej, kulturalnej, albo wszystkich aspekt´┐Żw ´┐Ż´┐Żcznie.

Obecnie pa´┐Żstwa, jak i r´┐Żne organizacje o charakterze narodowym, ponadnarodowym i mi´┐Żdzynarodowym staraj´┐Ż si´┐Ż przeciwdzia´┐Ża´┐Ż marginalizacji i likwidowa´┐Ż jej przyczyny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wzrost gospodarczy
region turystyczny
rozw´┐Żj rynku
poemat liryczny
mened´┐Żer
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.