? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest wydolno�� fizyczna?

Poj�cie wydolno�ci fizycznej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja wydolno�ci fizycznej napisana w spos�b zrozumia�y.

wydolno�� fizyczna - s� to potencjalne mo�liwo�ci wykonywania intensywnej pracy przy nieznacznych zmianach podczas zm�czenia i szybkim, efektywnym wypoczynku.

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  gildia
ceramika
liczba
�wierzb
godno��
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.