? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wydatek?

Poj´┐Żcie wydatku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wydatku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wydatek - w uj´┐Żciu ekonomicznym jest to ka´┐Żdy rozch´┐Żd pieni´┐Żdzy w formie got´┐Żwkowej lub bezgot´┐Żwkowej, kt´┐Żrego celem jest zlikwidowanie zobowi´┐Żza´┐Ż finansowych. Poj´┐Żcie wydatk´┐Żw dotyczy r´┐Żwnie´┐Ż r´┐Żnorodnych transakcji gospodarczych, kt´┐Żrymi dla przyk´┐Żadu s´┐Ż zakupy zasob´┐Żw rzeczowych lub praca.

Ka´┐Żdy koszt zwi´┐Żzany jest bezpo´┐Żrednio z wydatkiem ale nie ka´┐Żdy wydatek traktowany jest jako koszt. W zwi´┐Żzku z powy´┐Ższ´┐Ż zasad´┐Ż, istnieje podzia´┐Ż wydatk´┐Żw na dwie grupy. Wydatki, kt´┐Żre nie stanowi´┐Ż koszt´┐Żw oraz wydatki, kt´┐Żre s´┐Ż kosztami. Do wydatk´┐Żw nie stanowi´┐Żcych koszt´┐Żw nale´┐Ż´┐Ż wydatki polegaj´┐Żce na finansowaniu zobowi´┐Żza´┐Ż podatkowych, wyp´┐Żaty dywidend. Wydatki nale´┐Ż´┐Żce do koszt´┐Żw , to takie kt´┐Żre musimy ponie´┐Ż´┐Ż aby zakupi´┐Ż ´┐Żrodki, kt´┐Żre b´┐Żd´┐Ż podstawa do produkcji d´┐Żbr lub us´┐Żug. Wydatki mog´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż wcze´┐Żniej ni´┐Ż zostanie poniesiony koszt je´┐Żeli materia´┐Ży s´┐Żu´┐Ż´┐Żce do produkcji d´┐Żbr b´┐Żd´┐Ż wykorzystane w terminie p´┐Żniejszym. Wydatki mog´┐Ż nast´┐Żpowa´┐Ż w czasie r´┐Żwnoleg´┐Żym z kosztami np. przy wp´┐Żacie wynagrodze´┐Ż. Wydatki mog´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż p´┐Żniej ni´┐Ż poniesienie kosztu w przypadku je´┐Żeli nast´┐Żpuje zap´┐Żata za materia´┐Ży, kt´┐Żre zosta´┐Ży ju´┐Ż zu´┐Żyte.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
odwiedzaj´┐Żcy
funkcja
g´┐Żuchota starcza
wychowanie fizyczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.