? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wychowanie fizyczne?

Poj´┐Żcie wychowania fizycznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wychowania fizycznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wychowanie fizyczne - w og´┐Żlnym rozumieniu jest to forma uczestnictwa w kulturze fizycznej dla populacji w wieku przedszkolnym i szkolnym (przedprodukcyjnym) w postaci szkolnych zaj´┐Ż´┐Ż WF.

Wychowanie fizyczne opr´┐Żcz dora´┐Żnego kszta´┐Żcenia cia´┐Ża jest g´┐Ż´┐Żwnym elementem systemu edukacji (fizycznej). Jedynie WF spe´┐Żnia rol´┐Ż przekazu dziedzictwa kultury fizycznej z pokolenia na pokolenie w postaci uznawanych warto´┐Żci i utrwalonych zastosowa´┐Ż w zakresie rehabilitacji cia´┐Ża i rekreacji.

Dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż edukacyjn´┐Ż dotycz´┐Żc´┐Ż wychowania fizycznego prowadzi g´┐Ż´┐Żwnie szko´┐Ża, a si´┐Żami wspomagaj´┐Żcymi s´┐Ż: rodzina, kluby sportowe, koledzy i ´┐Żrodki masowego przekazu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ob´┐Żawa
chrypka
hipokinezja
NIP
asertywno´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.