? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wychowanie?

Poj´┐Żcie wychowania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wychowania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wychowanie - to poj´┐Żcie bardzo szerokie i odnosz´┐Żce si´┐Ż do wielu aspekt´┐Żw i dziedzin ´┐Życia. Najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc termin wychowanie oznacza wszelkie zamierzone oddzia´┐Żywania ´┐Żrodowiska spo´┐Żecznego oraz naturalnego na ka´┐Żd´┐Ż jednostk´┐Ż ludzk´┐Ż. Oddzia´┐Żywanie to trwa ca´┐Że ´┐Życie i na r´┐Żnych etapach ma r´┐Żne nasilenie.

Mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż trzy rodzaje wychowania. Zaliczamy do niego wychowanie naturalne, kt´┐Żre odbywa si´┐Ż pod wp´┐Żywem oddzia´┐Żywania najbli´┐Ższej rodziny i ´┐Żrodowiska ´┐Życia, samowychowanie oraz tak zwane wychowanie instytucjonalne, kt´┐Żre ma miejsce w szkole, przedszkolu, czy tez domu dziecka, poprawczaku.

Wychowanie to tak´┐Że ka´┐Żde celowe dzia´┐Żanie cz´┐Żowieka, ukierunkowane na zmian´┐Ż zachowa´┐Ż i osobowo´┐Żci drugiej osoby. Aby takie dzia´┐Żanie mog´┐Żo przynie´┐Ż´┐Ż oczekiwane rezultaty to musi by´┐Ż ono d´┐Żugotrwa´┐Że i obejmowa´┐Ż wszelkie aspekty ´┐Życia.

Najbardziej popularne jest wychowanie w odniesieniu do wychowania dzieci. Polega ono na opiece, zapewnieniu domu, po´┐Żywienia, mi´┐Żo´┐Żci i podstawowych warunk´┐Żw do ´┐Życia. Dzieci nale´┐Ży wychowywa´┐Ż ca´┐Że ´┐Życie, wpajaj´┐Żc im zasady ´┐Życia spo´┐Żecznego, podstawowe warto´┐Żci i ucz´┐Żc odpowiednich r´┐Żl w ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwie i grupie spo´┐Żecznej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ECR
w´┐Żze´┐Ż
nazwa w´┐Żasna
dywidendy got´┐Żwkowe
kooperacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.