? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest WWW?

Poj´┐Żcie WWW i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja WWW napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

WWW - strona internetowa inaczej WWW (World Wide Web, ang. og´┐Żlno´┐Żwiatowa paj´┐Żczyna) jest dokumentem w odmianach j´┐Żzyka SGML (HTML, XML), kt´┐Żry zostaje pobrany z dysku komputera lokalnego lub serwera internetowego i interpretowany za pomoc´┐Ż przegl´┐Żdarek.

Podstawowym zadanie strony internetowej, jest publikowanie informacji. Aby uzyska´┐Ż tak´┐Ż informacje, nale´┐Ży u´┐Ży´┐Ż programu komputerowego tak zwanej przegl´┐Żdarki internetowej, kt´┐Żra ´┐Ż´┐Żcz´┐Żc si´┐Ż z serwerem pobiera zbiory informacji. W ten spos´┐Żb odnalezion´┐Ż stron´┐Ż internetow´┐Ż mo´┐Żna wy´┐Żwietli´┐Ż lub zapisa´┐Ż na w lokalnym systemie plik´┐Żw komputera, by m´┐Żc do niej wr´┐Żci´┐Ż lub wydrukowa´┐Ż zawarte w niej informacje. Dane zawarte na WWW s´┐Ż tak zwanymi hipertekstami co pozwala u´┐Żytkownikowi korzystaj´┐Żcemu z okre´┐Żlonej strony internetowej dzi´┐Żki hiper´┐Ż´┐Żczom szybko przenosi´┐Ż si´┐Ż do innych stron

WWW jest jedn´┐Ż z najpopularniejszych us´┐Żug jakie oferuje nam Internet, kt´┐Żra zosta´┐Ża zapocz´┐Żtkowana w latach 90 XX wieku i bardzo szybko znalaz´┐Ża zastosowanie w ca´┐Żym ´┐Żwiecie. Tw´┐Żrc´┐Ż WWW by´┐Ż Tim Berners-Lee. Zbudowany przez niego prototyp strony internetowej zosta´┐Ż przekszta´┐Żcony do formy obecnie znajduj´┐Żcej si´┐Ż w obiegu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ozon
stowarzyszenie
ceramika
artretyzm
doch´┐Żd
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.