? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wojna?

Poj´┐Żcie wojny i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wojny napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wojna - jest okre´┐Żlonym stosunkiem mi´┐Żdzy dwoma pa´┐Żstwami, krajami, grupami etnicznymi. Stosunek ten charakteryzuje przede wszystkim wzajemne negatywne nastawienie pa´┐Żstw do siebie powi´┐Żzane z konfliktem zbrojnym.

Wojna jest zwykle procesem rozci´┐Żgni´┐Żtym w czasie, z kt´┐Żrym wi´┐Ż´┐Ż´┐Ż si´┐Ż okre´┐Żlone straty i zyski poniesione ze strony pa´┐Żstw b´┐Żd´┐Żcych w konflikcie. W´┐Żr´┐Żd zysk´┐Żw wyliczamy: zdobycze wojenne (przedmioty u´┐Żytku materialnego, dobra kultury, czy powi´┐Żkszenie terytorium pa´┐Żstwa), czy zdobycze cywilizacyjne, ideologiczne (suwerenno´┐Ż´┐Ż, znaczenie na arenie innych pa´┐Żstw). Negatywne strony wojny to straty w ludno´┐Żci, wyniszczenie pa´┐Żstwa, zwykle obni´┐Żenie stopy ´┐Życiowej, etc. Wojny s´┐Ż nieuniknionym elementem polityki. Pojawia´┐Ży si´┐Ż one wielokrotnie w historii i nadal b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż pojawia´┐Ż, jako zjawisko spo´┐Żeczno-polityczne.

Wraz z rozwojem technologii, nauki i przemys´┐Żu zbrojeniowego obok zwyk´┐Żych konflikt´┐Żw zbrojnych coraz bardziej powszechnym staje si´┐Ż tak zwany wy´┐Żcig zbroje´┐Ż, czyli wojna bez bezpo´┐Żrednich star´┐Ż wojsk jednego pa´┐Żstwa z wojskami przeciwnika. Przyk´┐Żadem takiego konfliktu jest Zimna Wojna prowadzona mi´┐Żdzy Stanami Zjednoczonymi, a ZSRR po drugiej wojnie ´┐Żwiatowej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  cukrzyca
prawa obywatelskie
obywatel
marka produktu
rozedma p´┐Żuc
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.