? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest woda?

Poj´┐Żcie wody i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wody napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

woda - inaczej tlenek wodoru jest zwi´┐Żzkiem chemicznym o symbolu H2O. Woda wyst´┐Żpuje w trzech rodzajach skupienia: ciek´┐Żym, gazowym i sta´┐Żym. W warunkach standartowych wyst´┐Żpuje ona w stanie ciek´┐Żym. Woda w stanie gazowym okre´┐Żlana jest jako para wodna powstaj´┐Żca w wyniku podgrzewania w wysokiej temperaturze. Je´┐Żeli poddamy wod´┐Ż temperaturze poni´┐Żej 0 oC, to w´┐Żwczas stan skupienia zmieni si´┐Ż na sta´┐Ży, tak zwany l´┐Żd.

Woda jako zwi´┐Żzek chemiczny jest dobrym rozpuszczalnikiem. W stanie naturalnym w przyrodzie zawiera du´┐Żo rozpuszczonych soli, przede wszystkim chlorku sody, a tak´┐Że gaz´┐Żw atmosferycznych, g´┐Ż´┐Żwnie dwutlenku w´┐Żgla. Woda zawieraj´┐Żca du´┐Żo sk´┐Żadnik´┐Żw mineralnych nazywana jest wod´┐Ż tward´┐Ż, a o ma´┐Żej jej zawarto´┐Żci wod´┐Ż mi´┐Żkk´┐Ż.

Woda pokrywa oko´┐Żo 70,8% powierzchni ziemi. S´┐Ż to g´┐Ż´┐Żwnie oceany, morza, rzeki i jeziora a tak´┐Że lodowce. Znajduje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pod powierzchni´┐Ż ziemi oraz w formie pary wodnej w atmosferze. R´┐Żwnie´┐Ż du´┐Żo zwi´┐Żzk´┐Żw chemicznych nazwanych hydratami w swej budowie zwiera cz´┐Żsteczki wody.

Woda jest zwi´┐Żzkiem chemicznym niezb´┐Żdnym do funkcjonowania organizm´┐Żw ´┐Żywych i ro´┐Żlin. Brak wody nazywany odwodnieniem prowadzi do ´┐Żmierci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  uk´┐Żad trawienny
rytua´┐Ż
POT
PTTK
ergonomia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.