? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest w´┐Żadza?

Poj´┐Żcie w´┐Żadzy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja w´┐Żadzy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

w´┐Żadza - jest to ka´┐Żda mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wp´┐Żywania i wywierania rzeczywistego wp´┐Żywu zar´┐Żwno na rzeczywisto´┐Ż´┐Ż, wydarzenia oraz osoby. Wywieranie wp´┐Żywu jest ukierunkowane przez w´┐Żasne dzia´┐Żania lub te´┐Ż post´┐Żpowanie innych os´┐Żb. W´┐Żadza nad innymi oznacza kierowanie ich dzia´┐Żaniem bez wzgl´┐Żdu na to, czy owe dzia´┐Żania s´┐Ż zgodne z ich wol´┐Ż i interesem.

Bior´┐Żc pod uwag´┐Ż charakter w´┐Żadzy, mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż publiczn´┐Ż, w´┐Żadz´┐Ż indywidualn´┐Ż oraz w´┐Żadz´┐Ż wsp´┐Żlnotow´┐Ż. Zar´┐Żwno w´┐Żadza publiczna jak i w´┐Żadza wsp´┐Żlnotowa nale´┐Ż´┐Ż do w´┐Żadzy spo´┐Żecznej, kt´┐Żrej istota polega tym, i´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż dzier´┐Ży jedna grupa spo´┐Żeczna, kt´┐Żra narzuca swoj´┐Ż wol´┐Ż i dzia´┐Żanie innej grupie spo´┐Żecznej. Nawet w sytuacji, gdy grupa ta nie akceptuje owych dzia´┐Ża´┐Ż lub wr´┐Żcz je pot´┐Żpia, musi je wykonywa´┐Ż. Pos´┐Żusze´┐Żstwo ma by´┐Ż zapewnione poprzez odpowiednie ´┐Żrodki przymusu, jakimi s´┐Ż na przyk´┐Żad policja i wojsko.

Innym rodzajem w´┐Żadzy jest w´┐Żadza polityczna, kt´┐Żra ma s´┐Żu´┐Ży´┐Ż zapewnieniu ´┐Żadu i porz´┐Żdku w pa´┐Żstwie oraz tworzenie wszelkich ram dla odpowiednich przepis´┐Żw prawa.

W etyce i psychologii istnieje tak´┐Że poj´┐Żcie w´┐Żadzy negatywnej, kt´┐Żre oznacza, ´┐Że jedna osoba ma tak´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż na drug´┐Ż osob´┐Ż, ´┐Że pod wp´┐Żywem rozkazu, czy te´┐Ż polecenia ta druga osoba zrobi co´┐Ż, czego nigdy z w´┐Żasnej i nieprzymuszonej woli by nie zrobi´┐Ża.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pr´┐Żd
public relations
reklama
kultura polityczna
referat
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.