? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż witaminy?

Poj´┐Żcie witamin i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja witamin napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

witaminy - do prawid´┐Żowego funkcjonowania nasz organizm potrzebuje opr´┐Żcz bia´┐Żek, t´┐Żuszcz´┐Żw, w´┐Żglowodan´┐Żw i sk´┐Żadnik´┐Żw mineralnych - niewielkich ilo´┐Żci substancji organicznych o swoistym sk´┐Żadzie, kt´┐Żre nazywane s´┐Ż witaminami (´┐Ża´┐Ż. vita - ´┐Życie, amina - zwi´┐Żzek chemiczny zawieraj´┐Żcy grup´┐Ż aminow´┐Ż). Odkrycie witaniem i ich wp´┐Żyw na nasz organizm zosta´┐Ż zbadany przy okazji bada´┐Ż i rozwoju nauki o ´┐Żywieniu. Witaminy musza by´┐Ż dostarczane organizmowi z jedzeniem, poniewa´┐Ż organizm sam nie potrafi ich wytworzy´┐Ż, a bez nich nie jest w stanie prawid´┐Żowo funkcjonowa´┐Ż. Jedynie witamina D (kalcyferol) jest produkowana przez nasz organizm poprzez kom´┐Żrki sk´┐Żrne przy udziale promieni s´┐Żonecznych UV.

Witaminy nie s´┐Ż typowymi sk´┐Żadnikami pokarmowymi, poniewa´┐Ż pe´┐Żni´┐Ż one funkcj´┐Ż regulacyjn´┐Ż. Nie s´┐Ż wi´┐Żc ani ´┐Żr´┐Żd´┐Żem energii ani materia´┐Żem budulcowym. Ich brak wywo´┐Żuje liczne choroby mi´┐Żdzy innymi szkorbut, krzywic´┐Ż.

Odkrywc´┐Ż witamin jest polski biochemik Kazimierz Funk. W 1912 r. uda´┐Żo mu si´┐Ż po raz pierwszy w historii biochemii wyizolowa´┐Ż witamin´┐Ż z grupy B - tiamin´┐Ż . W ten spos´┐Żb sta´┐Ż si´┐Ż tw´┐Żrc´┐Ż nauki, kt´┐Żrej przedmiotem s´┐Ż zwi´┐Żzki maj´┐Żce wp´┐Żyw na funkcjonowanie organizm´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  opinia spo´┐Żeczna
pami´┐Ż´┐Ż
niewa´┐Żno´┐Ż´┐Ż ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa
orientacja produktowa
libido
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.