? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wino gronowe?

Poj´┐Żcie wina gronowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wina gronowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wino gronowe - popularne dziel´┐Ż si´┐Ż na dwie kategorie:
• najni´┐Ższ´┐Ż jako wina sto´┐Żowe bez podania na etykiecie obszaru ( region pochodzenia danego kraju);
• wy´┐Ższ´┐Ż kategori´┐Ż win nie markowych jest gwarantowanie wytoczonym regionem kraju, z kt´┐Żrego wino pochodzi, w winach regionalnych nazwa i pochodzenie jest bezsporne, a jako´┐Ż´┐Ż podwy´┐Ższona.

Wina gronowe markowe (gatunkowe) dziel´┐Ż si´┐Ż na dwie kategorie jako´┐Żciowe:
• wina wysokiej jako´┐Żci, kt´┐Żrej proces uprawy wymienionej odmiany winoro´┐Żli z okre´┐Żlonych teren´┐Żw zbioru i produkcji jest urz´┐Żdowo kontrolowane;
• Wina najwy´┐Ższej gwarantowanej jako´┐Żci, pochodz´┐Żce z obszaru o doskonale wyznaczonych granicach, kt´┐Żre deklarowane s´┐Ż na etykiecie okre´┐Żleniem odmiany winogron regionu i kraju. Do czo´┐Żowych kraj´┐Żw produkuj´┐Żcych znane wina gronowe w Europie nale´┐Ż´┐Ż : W´┐Żochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Rumunia, Chorwacja, Grecja, Bu´┐Żgaria, W´┐Żgry.

Wina gronowe wzmocnione zwane te´┐Ż po´┐Żudniowymi produkowane s´┐Ż przez niekt´┐Żre kraje z obszaru wybrze´┐Ża portugalskiego, basenu morza ´┐Żr´┐Żdziemnego, jo´┐Żskiego, g´┐Ż´┐Żwnie z Portugalii, Hiszpanii, W´┐Żoch, Grecji, Cypru.

S´┐Ż to wina szlachetne o bardzo specyficznym zapachu i wyj´┐Żtkowym smaku przypominaj´┐Żcym orzechy i migda´┐Ż´┐Żw dzi´┐Żki odmiennemu procesowi produkcji.

Wina gronowe aromatyzowane s´┐Ż to wina zawieraj´┐Żce obj´┐Żto´┐Żciowo od 12 do 18 % alkoholu otrzymanych z win gronowych poddanych aromatyzacji wy´┐Ż´┐Żcznie naturalnymi substancjami aromatycznymi. Do aromatyzowanych win gronowych zaliczamy wszystkie wermuty a tak´┐Że wina aperitifowe (Rafaello).

Wina gronowe musuj´┐Żce s´┐Ż to wina otrzymane w wyniku wt´┐Żrnej fermentacji alkoholowej. Wina w butelce lub zbiorniku zamykanym zawieraj´┐Żce naturalny dwutlenek w´┐Żgla pod ci´┐Żnieniem nie mniejszym ni´┐Ż trzy atmosfery do sze´┐Żciu w temperaturze 20 stopni C. Kt´┐Żre po otwarciu butelki uchodzi. W´┐Żr´┐Żd win musuj´┐Żcych po wt´┐Żrnej fermentacji w butelce przede wszystkim wyr´┐Żnia si´┐Ż szampan, kt´┐Żrego nazwa jest prawnie zastrze´┐Żona wy´┐Ż´┐Żcznie dla produktu pochodz´┐Żcego z szampanii we Francji, ´┐Żci´┐Żle ograniczony granicami w departamencie De La Mar.

Wino gronowe gazowe jest to wino sztucznie musuj´┐Żce, pozyskane w kraju przez mechanicznie nasycanie CO2 Technologia produkcji win gazowych jest niedozwolona w krajach Unii Europejskiej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przemys´┐Ż
przebiegi towarowe
konflikt spo´┐Żeczny
prawa obywatelskie
stosunek administracyjnoprawny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.