? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wielkanoc?

Poj´┐Żcie wielkanocy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wielkanocy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wielkanoc - przypada na pierwsz´┐Ż niedziel´┐Ż po pierwszej pe´┐Żni ksi´┐Życa po r´┐Żwnonocy wiosennej. Data ta zosta´┐Ża wybrana na Soborze Nicejskim w 323 roku na podstawie kalendarza hebrajskiego, opartego na cyklu lunarnym. Najp´┐Żniej Wielkanoc przypada 25 kwietnia, najwcze´┐Żniej - 22 marca.

Wielkanoc to jedno z najwa´┐Żniejszych ´┐Żwi´┐Żt chrze´┐Żcija´┐Żskich. Zwi´┐Żzane jest z wiar´┐Ż w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zgodnie z dogmatem, ka´┐Żda niedziela jest upami´┐Żtnieniem tego wydarzenia. Najwa´┐Żniejsza pozostaje jednak Niedziela Wielkanocna. Chrze´┐Żcijanie przygotowuj´┐Ż si´┐Ż do godnego ´┐Żwi´┐Żtowania powstania z grobu w ci´┐Żgu Wielkiego Postu trwaj´┐Żcego 40 dni. Tydzie´┐Ż poprzedzaj´┐Żcy Wielkanoc nazwano Wielkim. Wielki Czwartek przypomina wyznawcom o Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, w Wielki Pi´┐Żtek wspomina si´┐Ż m´┐Żk´┐Ż i ´┐Żmier´┐Ż Jezusa a w Wielk´┐Ż Sobot´┐Ż wierni adoruj´┐Ż Naj´┐Żwi´┐Żtszy Sakrament i prze´┐Żywaj´┐Ż ´┐Ża´┐Żob´┐Ż po ´┐Żmierci Syna Bo´┐Żego. Wymienione dni nazywane s´┐Ż Triduum Paschalnym. Wielka Niedziela rozpoczyna za´┐Ż oktaw´┐Ż wielkanocn´┐Ż. Czas Wielkanocnej Rado´┐Żci trwa 50 dni i ko´┐Żczy si´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtem Zes´┐Żania Ducha ´┐Żwi´┐Żtego. Po up´┐Żywie 40 dni chrze´┐Żcijanie ´┐Żwi´┐Żtuj´┐Ż dzie´┐Ż Wniebowst´┐Żpienia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czyrak ucha
ECR
segmentacja rynku
sprz´┐Żenie zwrotne
nieruchomo´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.