? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wiara?

Poj´┐Żcie wiary i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wiary napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wiara - termin, kt´┐Żry posiada bardzo wiele r´┐Żnorodnych znacze´┐Ż. Stosowany jest zar´┐Żwno w tematyce potocznej, jak te´┐Ż religijnej. Je´┐Żli mamy do czynienia z poj´┐Żciem wary w mowie potocznej, to w´┐Żwczas wierzy´┐Ż oznacza mniej wi´┐Żcej tyle, co by´┐Ż przekonanym o s´┐Żuszno´┐Żci czego´┐Ż. Jest to zatem w pewnym stopniu wyra´┐Żenie swojego pogl´┐Żdu na dany temat. Natomiast je´┐Żli spojrzymy na termin z punktu widzenia religii, to wiara b´┐Żdzie dla nas terminem, kt´┐Żry oznacza przyj´┐Żcie istnienia czego´┐Ż, na co nie ma niestety ´┐Żadnych namacalnych dowod´┐Żw, kt´┐Żre mog´┐Żyby dany fakt potwierdzi´┐Ż.

Wiar´┐Ż naj´┐Żatwiej mog´┐Ż okre´┐Żli´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie chrze´┐Żcijanie. Dla nich jest to bowiem nic innego, jak tylko bezgraniczne zaufanie Bogu, ca´┐Żkowite oddanie si´┐Ż mu oraz zawierzenie w jego moc, m´┐Żdro´┐Ż´┐Ż i niesko´┐Żczone mi´┐Żosierdzie. Wiara jest poj´┐Żciem, kt´┐Żrego nie da si´┐Ż do ko´┐Żca i namacalnie zdefiniowa´┐Ż. Nie mo´┐Żemy po´┐Żo´┐Ży´┐Ż jej na stole i obejrze´┐Ż z ka´┐Żdej strony. Wiara jest jednak czym´┐Ż, co znajduje si´┐Ż w ka´┐Żdym z nas. Kt´┐Ż bowiem nie stara si´┐Ż czyni´┐Ż w swoim ´┐Życiu dobrych uczynk´┐Żw w stosunku do innych ludzi, licz´┐Żc na to, ´┐Że te dobre uczynki kiedy´┐Ż do nas wr´┐Żc´┐Ż? To w´┐Ża´┐Żnie jest wiara, co g´┐Żosi nawet Pismo ´┐Żwi´┐Żte m´┐Żwi´┐Żc, i´┐Ż „wiara bez uczynk´┐Żw jest bezowocna”.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  instytucja
czaszka
transformator
armator
jako´┐Ż´┐Ż towaru
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.