? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wers?

Poj´┐Żcie wersu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja wersu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wers - zazwyczaj mianem tym okre´┐Żla si´┐Ż jedn´┐Ż linijk´┐Ż (lini´┐Ż) tekstu pisanego. Jest to r´┐Żwnie´┐Ż pewien, zwykle kr´┐Żtki odcinek mowy wierszowanej. Budowa wersu to: cz´┐Ż´┐Ż przedklauzulowa, np. nag´┐Żos oraz cz´┐Ż´┐Ż klauzulowa.

Normy i ramy budowy wersu okre´┐Żlane s´┐Ż przez regu´┐Ży systemu wersyfikacyjnego (tonizm - toniczny wiersz, sylabotonizm - sylabotoniczny wiersz oraz sylabizm - sylabiczny wiersz).
Styl narzuca autor konkretnego tekstu, kt´┐Żry zamyka s´┐Żowa wersy a nast´┐Żpnie wersy w strofy i ostatecznie w ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż utworu. Wersy mog´┐Ż ko´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż znakami interpunkcyjnymi.

Warunkiem powtarzalno´┐Żci wersu w obr´┐Żbie danego utworu jest jego budowa wierszowa, kt´┐Żra pozwala autorowi przybiera´┐Ż formy rymowane, w zale´┐Żno´┐Żci od zamierze´┐Ż i upodoba´┐Ż autora warstwy tekstowej.

Pe´┐Żna, zamierzona liczba wers´┐Żw stanowi strof´┐Ż. Wersy wyodr´┐Żbnione s´┐Ż w ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż i jednocze´┐Żnie oddzielonych przerw´┐Ż graficzn´┐Ż od innej, nast´┐Żpuj´┐Żcej ca´┐Żo´┐Żci.

Nauka pami´┐Żciowa wiersza powinna odbywa´┐Ż si´┐Ż poprzez przyswajanie sobie poszczeg´┐Żlnych, nast´┐Żpuj´┐Żcych po sobie wers´┐Żw. Najpopularniejsze wersy w polskiej literaturze to: `Litwo, Ojczyzno moja`, lub np. `Ko´┐Żcz wa´┐Ż´┐Ż, wstydu oszcz´┐Żd´┐Ż`.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mocznica
linux
algorytm
motywacja
konspekt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.