? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest weksel?

Poj´┐Żcie weksla i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja weksla napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

weksel - to szczeg´┐Żlny rodzaj papieru warto´┐Żciowego. Taki weksel mo´┐Że by´┐Ż zar´┐Żwno imienny jak te´┐Ż na zlecenie. Wystawc´┐Ż takiego papieru warto´┐Żciowego jest trasant. Natomiast odbiorc´┐Ż weksla jest remitent. Wyst´┐Żpuje jeszcze jednak strona, kt´┐Żr´┐Ż nazywa si´┐Ż trasatem. Weksel to inaczej m´┐Żwi´┐Żc dokument kredytowy, kt´┐Żry dok´┐Żadnie okre´┐Żla kto i na jakich warunkach oraz w jakim terminie zobowi´┐Żzany jest do uregulowania okre´┐Żlonej p´┐Żatno´┐Żci.

By zrozumie´┐Ż poj´┐Żcie weksla oraz jego zastosowanie, nale´┐Ży zrozumie´┐Ż zasady jego funkcjonowania. W skr´┐Żcie wygl´┐Żda to nast´┐Żpuj´┐Żco. Wystawca weksla (czyli trasant) bezwarunkowo zobowi´┐Żzuje si´┐Ż, i´┐Ż trasat (czyli inna osoba) wyp´┐Żaci okre´┐Żlon´┐Ż sum´┐Ż pieni´┐Żdzy odbiorcy weksla (czyli remitentowi), co okre´┐Żlamy mianem weksla trasowanego. Wystawca weksla mo´┐Że tak´┐Że zobowi´┐Żza´┐Ż si´┐Ż do samodzielnego wyp´┐Żacenia okre´┐Żlonej kwoty- w´┐Żwczas mamy do czynienia z wekslem w´┐Żasnym.

Aby weksel by´┐Ż wa´┐Żny- musi posiada´┐Ż pewien zestaw element´┐Żw. Przede wszystkim musi si´┐Ż na nim znale´┐Ż´┐Ż nazwa „weksel”. Poza tym musi zosta´┐Ż uwzgl´┐Żdniona okre´┐Żlona suma pieni´┐Żna, kt´┐Żr´┐Ż bezwarunkowo nale´┐Ży zap´┐Żaci´┐Ż. Ma´┐Żo tego, musi zosta´┐Ż uwzgl´┐Żdniona osoba, kt´┐Żra ma sum´┐Ż zap´┐Żaci´┐Ż, w okre´┐Żlonym terminie i miejscu p´┐Żatno´┐Żci. Musz´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że znale´┐Ż´┐Ż dane osoby, kt´┐Żra przyjmie zap´┐Żat´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  domena firmy
tautologia
filozofia
instrukcja maskuj´┐Żca
geneza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.