? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐Żo



Spis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest wata szklana?

Poj´┐Żcie waty szklanej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja waty szklanej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

wata szklana - to jeden z materia´┐Ż´┐Żw, kt´┐Żre doskonale nadaj´┐Ż si´┐Ż do stosowania w budownictwie jako materia´┐Ż o w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciach typowo izolacyjnych. Zasadniczo produkt ten mo´┐Żna stosowa´┐Ż zar´┐Żwno w celach przeprowadzania izolacji termicznej, jak r´┐Żwnie´┐Ż izolacji akustycznej. To surowiec, kt´┐Żry mo´┐Że by´┐Ż stosowany w temperaturach nawet do 700 oC. To produkt, kt´┐Żry jest bardzo podobny zar´┐Żwno pod wzgl´┐Żdem procesu wytwarzania, jak r´┐Żwnie´┐Ż w samym zastosowaniu, do we´┐Żny mineralnej. Podobnie jak we´┐Żna mineralna, wata szklana powstaje w procesie topienia w bardzo wysokiej temperaturze (ok. 1000 oC). W procesie tym przetwarzane s´┐Ż tak´┐Że surowce takie jak piasek kwarcowy, st´┐Żuczka szklana, gabro, dolomit, wapie´┐Ż itp. W wyniku tego topienia powstaje kolejne dobro, kt´┐Żre nast´┐Żpnie ulega rozw´┐Ż´┐Żknianiu. Do powsta´┐Żych w ten spos´┐Żb w´┐Ż´┐Żkien (podobnie jak w procesie powstawania we´┐Żny mineralnej) doda´┐Ż nale´┐Ży lepiszcze.

Wata szklana wytwarzana jest w kilku postaciach. Mo´┐Żemy mie´┐Ż z ni´┐Ż do czynienia zar´┐Żwno w postaci p´┐Żyt, jak te´┐Ż mat, otulin czy granulatu. Jest to materia´┐Ż wysokiej klasy, kt´┐Żry raczej nie nale´┐Ży do materia´┐Ż´┐Żw ´┐Żatwopalnych. Wr´┐Żcz przeciwnie: zapobiega rozprzestrzenianiu si´┐Ż ognia, a tak´┐Że nie wydziela dymu. Ponadto ma doskona´┐Że w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci w zakresie t´┐Żumienia d´┐Żwi´┐Żk´┐Żw uderzeniowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  efekt cieplarniany
marka
bulimia
anoreksja
ballada
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.