? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest VAT?

Poj´┐Żcie VATu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja VATu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

VAT - czasem nazywany jest podatkiem po´┐Żrednim. Jest to taksa od Towar´┐Żw i Us´┐Żug. Jego koncepcj´┐Ż jest zminimalizowanie wzrostu ceny, jak´┐Ż w fazie ko´┐Żcowej pokrywa ostateczny klient, najcz´┐Żciej osoba fizyczna. Reformy gospodarcze z 1993 roku wprowadzi´┐Ży do polskiej gospodarki po raz pierwszy podatek VAT.

Pozytywnym aspektem podatku VAT jest jego tzw. przerzucalno´┐Ż´┐Ż pocz´┐Żwszy od pierwotnego producenta, poprzez us´┐Żugodawc´┐Ż lub po´┐Żrednika a´┐Ż do ostatecznego odbiorcy - konsumenta.
Istnienie podatku od Towar´┐Żw i Us´┐Żug nak´┐Żania do stosowania si´┐Ż przez podmioty wyst´┐Żpuj´┐Żce w ´┐Ża´┐Żcuchu dostaw do stosowania legalnych praktyk i wywi´┐Żzywania si´┐Ż z obowi´┐Żzuj´┐Żcych powszechnie norm prawnych. Dzi´┐Żki mo´┐Żliwo´┐Żci odzyskania op´┐Żaconej stawki do kolejnego podmiotu w ´┐Ża´┐Żcuchu.

Opodatkowaniu VAT podlega ´┐Żwiadczenie us´┐Żug, sprzeda´┐Ż towar´┐Żw, dostawa towar´┐Żw, import, eksport. Odp´┐Żatne ´┐Żwiadczenia us´┐Żug to r´┐Żwnie´┐Ż ´┐Żwiadczenia na rzecz os´┐Żb prywatnych i podmiot´┐Żw prawnych.

Stawki podatku VAT - Od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 obowi´┐Żzuj´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce stawki:
Podstawowa stawka dla wi´┐Żkszo´┐Żci towar´┐Żw i us´┐Żug - 23%. Stawka obni´┐Żona -: 8% dla niekt´┐Żrych us´┐Żug, oraz 5% (stawka 5% na produkty ´┐Żywno´┐Żciowe, ksi´┐Ż´┐Żki na wszystkich no´┐Żnikach fizycznych i czasopisma). 7% - stawk´┐Ż ustanowiono dla rolnik´┐Żw zrycza´┐Żtowanych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
prawo karne wykrocze´┐Ż
kr´┐Żgos´┐Żup
tempomat
gor´┐Żczka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.