? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest utylizacja?

Poj´┐Żcie utylizacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja utylizacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

utylizacja - Poj´┐Żcie to wywodzi si´┐Ż z ´┐Żaciny i oznacza wykorzystanie, ale potocznie utylizacja rozumiana jest raczej jako niszczenie. Utylizacji poddawane s´┐Ż materia´┐Ży lub surowce bezu´┐Żyteczne i bezwarto´┐Żciowe. Termin ten okre´┐Żla r´┐Żwnie´┐Ż przetw´┐Żrstwo w procesie produkcyjnym mi´┐Żsa i ryb, wszystkich produkt´┐Żw ubocznych na m´┐Żczki pastewne,´┐Żelatyn´┐Ż lub klej. Procesowi utylizacyjnemu mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż zosta´┐Ż poddana padlina a produktem ko´┐Żcowy tego dzia´┐Żania b´┐Żd´┐Ż otrzymane m´┐Żczki czy t´┐Żuszcze techniczne.

Poza aspektami ekonomicznymi wykorzystywanie pozosta´┐Żo´┐Żci mi´┐Żsno-kostnych i padliny jako surowca utylizacyjnego ma jeszcze korzy´┐Żci w postaci zapobiegania zanieczyszczeniom i rozprzestrzenianiu si´┐Ż chor´┐Żb zaka´┐Żnych.

Unieszkodliwianiem i utylizacj´┐Ż materia´┐Ż´┐Żw maj´┐Żcych negatywny wp´┐Żyw na ´┐Żrodowisko zajmuj´┐Ż si´┐Ż wyspecjalizowane firmy dzia´┐Żaj´┐Żce w oparciu o rozporz´┐Żdzenie Ministerstwa Ochrony ´┐Żrodowiska w zakresie gospodarowania odpadami a tak´┐Że odpowiednie regulacje Komisji Unii Europejskiej. Coraz wi´┐Żksza jest r´┐Żwnie´┐Ż w tej dziedzinie ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż obywateli a wraz z ni´┐Ż zwi´┐Żksza si´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż materia´┐Ż´┐Żw unieszkodliwianych i odzyskiwanych w procesach utylizacyjnych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konotacja
wychowanie
wiara
izolacja dachu
biblia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.