? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest ustr�j pa�stwowy?

Poj�cie ustroju pa�stwowego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja ustroju pa�stwowego napisana w spos�b zrozumia�y.

ustr�j pa�stwowy - ca�okszta�t organizacji pa�stwa i metod dzia�ania w�adzy pa�stwowej.

Dzieli si� on na:
1. Ustr�j polityczny - uj�cie w pewien porz�dek w�adz w og�le, a przede wszystkim naczelnej z nich wszystkich (Arystoteles).
2. Ustr�j spo�eczno-gospodarczy - materialne warunki �ycia spo�ecznego, struktura w�asno�ciowa oraz funkcjonowanie gospodarki i finans�w publicznych.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  moda
system
maraska
ratio
�rednic�wka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.