? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ustr´┐Żj?

Poj´┐Żcie ustroju i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ustroju napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ustr´┐Żj - to poj´┐Żcie wieloznaczne. W podstawowym znaczeniu okre´┐Żla ono struktur´┐Ż organizacyjn´┐Ż a tak´┐Że budow´┐Ż tej struktury i wzajemne zale´┐Żno´┐Żci. W biologii ustr´┐Żj to budowa i funkcjonowanie organizmu ro´┐Żlin i zwierz´┐Żt. Ustr´┐Żj spo´┐Żeczny to normy prawne , kt´┐Żre reguluj´┐Ż wszystkie procesy gospodarcze zachodz´┐Żce w danym pa´┐Żstwie. Ustr´┐Żj w rozumieniu organizacyjnym to system zarz´┐Żdzania w okre´┐Żlonym przedsi´┐Żbiorstwie, instytucji lub firmie. Okre´┐Żla on relacje panuj´┐Żce w tych jednostkach oraz spos´┐Żb ich funkcjonowania. Ustr´┐Żj spo´┐Żeczny to struktura spos´┐Żb organizacji w danym spo´┐Żecze´┐Żstwie.

Najcz´┐Żciej stosowanym poj´┐Żciem jest ustr´┐Żj polityczny. Okre´┐Żla on spos´┐Żb sprawowania w´┐Żadzy publicznej. Jest to struktura organizacyjna, wzajemne zale´┐Żno´┐Żci oraz kompetencje organ´┐Żw pa´┐Żstwowych. Struktura ta okre´┐Żla zakres i kierunki dzia´┐Żalno´┐Żci pa´┐Żstwowej, zasady dotycz´┐Żce w´┐Żadzy publicznej, metody jej wykonywania, podstawowe prawa, wolno´┐Żci i obowi´┐Żzki ludno´┐Żci zamieszkuj´┐Żcej w danym pa´┐Żstwie. Ustr´┐Żj polityczny mo´┐Że si´┐Ż opiera´┐Ż na zasadach materialnych czyli spisanych w okre´┐Żlonych dokumentach (konstytucji) lub na zasadach opartych na tradycji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  epitet
decyzja polityczna
´┐Żlinianki
rewaluacja
przeciwwskaz
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.